„Praca adwokatów w sprawach z urzędu, choć niezbędna i gwarantująca równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wysokość otrzymywanego przez adwokatów z tego tytułu wynagrodzenia. To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej” – to fragment pisma wystosowanego przez prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego do ministra sprawiedliwości.
Pada w nim postulat zorganizowania spotkania, na którym przedstawiciele środowiska adwokackiego i resortu wspólnie wypracowaliby propozycje zmian w rozporządzeniu określającym wysokość stawek za urzędówki.