Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu skierował pozew m.in. o wynagrodzenie za korzystanie przez bank z kwot wpłacanych przez niego jako konsumenta na rzecz banku w trakcie wykonania umowy kredytu. I to on zwrócił się do sądu z wnioskiem o zadanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących roszczeń banków i kredytobiorców.
„Do tej pory banki twierdziły, iż tylko im należy się wynagrodzenie za udostępnioną kwotę kredytu. Całkowicie pomijały fakt, iż to kredytobiorcy wpłacali raty bez żadnej podstawy prawnej z winy banku, który przygotował wadliwą umowę” – czytamy w komunikacie na stronie stowarzyszenia.