Autorka interpelacji wskazała, że tak niskie i od dawna niewaloryzowane stawki nie pokrywają nawet kosztów, takich jak wydruk i wysyłka pism, dojazdy do sądu itp. W praktyce ponoszą je prawnicy, przez co stale spada liczba pełnomocników gotowych prowadzić sprawy z urzędu.
Stąd apel do resortu o podniesienie tych sum. Interpelacja jest związana ze złożonym niedawno przez posłów Lewicy projektem zmian w kodeksie postępowania karnego, które zagwarantowałyby każdemu zatrzymanemu dostęp do adwokata jeszcze przed przesłuchaniem na komisariacie. ©℗