Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że tymczasowe środki nałożone przez TSUE są niezgodne z polską konstytucją. I co teraz?

Prof. Marek Chmaj: Nic.Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do orzekania o środkach tymczasowych, które nakłada TSUE. To oznacza, że jego decyzja nie ma żadnego znaczenia dla trybunału UE. Ujmę to obrazowo. Orzeczenie TK ma taki sam charakter, jak sytuacja w której ogłosilibyśmy z panią, że jakieś przepisy NATO są niezgodne z polską konstytucją, a tekst naszego orzeczenia wywiesili na płocie. Wyrok TK będzie opublikowany w Dzienniku Ustaw. TSUE działa na podstawie traktatów. Środki przysługujące TSUE też są środkami traktatowymi. Gdyby TK chciał, by orzeczenie miało wpływ na prawo unijne, to musiałby spowodować ogłoszenie wyroku w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. A ponieważ w tymże również znajdują się przepisy traktatowe, to orzeczenie TK nie ma żadnego znaczenia.