Takie wnioski płyną z lektury właśnie opublikowanej na stronach Senatu informacji na temat działalności policji polegającej m.in. na stosowaniu kontroli operacyjnej oraz sięganiu po informacje objęte tajemnicą. Autorem dokumentu jest Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Ciągły wzrost