Wyłoniono dziewięciu laureatów spośród 21 zgłoszonych radców i aplikantów. Wskazywać mogły ich organizacje społeczne i pozarządowe, organy administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz inni radcy i aplikanci czy też „środowiska prawnicze”.
Laureatami zostali Maciej Bałaziński (OIRP Kraków), Agata Bzdyń (OIRP Toruń), Aleksandra Ejsmont (OIRP Warszawa), Beata Łajtar (OIRP Rzeszów), Joanna Orłowska (OIRP Zielona Góra), Leszek Sierputowicz (OIRP Olsztyn), Mikołaj Strzelecki (OIRP Bydgoszcz), Małgorzata Szreniawska (OIRP Lublin) oraz Jakub Turski (OIRP Gdańsk). Ponadto przyznano Nagrodę Internautów, którą w wyniku głosowania przez stronę internetową otrzymała Antonina Schneider.