Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w dniu 21 czerwca 2021 r. na rozprawie stawił się jako uczestnik postępowania, ubrany w krótkie spodenki. Tego dnia panowały upały, a temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza. Swój ubiór uzasadnił upałem i tym, że nie widzi nic niestosownego w takim stroju. Sąd jednak był innego zdania i nałożył na niego karę porządkową za naruszenie powagi sądu w kwocie 200 zł.

Art. 49 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072): W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 3000 złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni; osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania.

W uzasadnieniu wskazał, że posiedzenie będące rozprawą ma szczególny charakter sprawowania wymiaru sprawiedliwości, o czym decydują przepisy prawa i ustalone zwyczaje. Ponadto przejawem dobrego wychowania, szacunku dla drugiego uczestnika postępowania, sądu oraz państwa, które sąd reprezentuje jest okazywanie tego gestem, mową oraz odpowiednim strojem. Wskazał również, że mając na uwadze zróżnicowanie majątkowe osób uczestniczących, nie wymaga się okazywania szacunku strojem wytwornym, stylowym, modnym, ale takim który jest stosowny do okoliczności i zapewni powagę miejsca. Takim strojem nie są krótkie spodenki, eksponujące nagie partie ciała. Na powyższą ocenę sądu nie wpłynął fakt wysokich temperatur, jakie panowały tego dnia. Wyjaśnił on, że przewidywany czas posiedzenia wynosił około 1,5 godziny, a warunki na sali rozpraw nie wyłączały możliwości stawienia się w innym, odpowiednim dla powagi miejsca odzieniu.

Reklama

Jednocześnie sąd zauważył, że krótkie spodenki z uwagi na ocieplenie klimatu i wzrost temperatury stają się elementem otaczającej przestrzeni publicznej, jednak są miejsca, w których taki strój jest nie do zaakceptowania. Dalej podkreślił, że uczestnik jest przedsiębiorcą, a zatem człowiekiem, który z racji prowadzenia działalności gospodarczej ma do czynienia z innymi podmiotami gospodarczymi, a w kontaktach biznesowych istnieje pewien kod ubioru, świadczący o tym czy przedsiębiorca jest osobą poważną, godną zaufania, okazującą szacunek kontrahentowi.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 21 czerwca 2021 r., sygn. III Nsm 482/20.