Wyrok trybunału zapadł na kanwie specyficznego stanu faktycznego korzystnego dla byłego właściciela nieruchomości dekretowej warszawskiej, a jego zakres ogranicza się do „decyzji administracyjnych stanowiących podstawę nabycia prawa lub ekspektatywy nabycia prawa”. Projekt rozszerza zakres wyroku, proponując rozwiązania niekonstytucyjne, będące nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa. Wydaje się, że projektodawcy zmierzają do zrealizowania ukrytego celu, jakim jest niemal całkowite pozbawienie możliwości restytucji mienia przejętego w PRL.
Pierwotny projekt pozostawiał pole do dyskusji