W XV Rankingu Wydziałów Prawa wśród uczelni publicznych pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński. Z kolei Uczelnia Łazarskiego jest niezmiennie najlepsza wśród niepublicznych szkół wyższych

UJ wrócił na pozycję lidera po dwóch latach przerwy. Otrzymał 99 na 111 pkt możliwych do zdobycia. Palmę pierwszeństwa oddał Uniwersytet Warszawski (96,55 pkt), który spadł na drugą pozycję. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (95 pkt), który po latach ponownie gości na podium.
W tej kategorii największy awans w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem – aż o cztery pozycje – odnotował Uniwersytet Śląski w Katowicach.
W przypadku uczelni niepublicznych – czołówka bez zmian. Tradycyjnie na pierwszym miejscu Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (86,3 pkt), a tuż za nią Akademia Leona Koźmińskiego (79,95 pkt). Śmiało mogłyby rywalizować z uczelniami państwowymi. Sukcesywnie co roku skracają do nich dystans. Trzecie miejsce to zaskoczenie – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (69,3 pkt). Ona też odnotowała największy awans w kategorii prywatnych szkół (o trzy miejsca).
A oto szczegóły rankingu:
UCZELNIE PUBLICZNE
Miejsce w rankingu w 2021 r. Poprzedni wynik Łączna liczba uzyskanych punktów Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu Łączna liczba studentów Strona www
2020 2019 2018 2017 2016 2015 Kadra Jakość i siła kształcenia Wymogi i jakość absolwentów Zdawanie studentów na aplikację
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
1 2 2 1 1 1 1 99 27 40,5 24 7,5 2900 www.uj.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2 1 1 2 2 2 2 96,55 25,5 43 21,25 6,8 3365 www.uw.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3 5 12 6 5 3 3 95 25,5 40,5 22 7 2070 www.amu.edu.pl
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
4 3 3 3 3 4 4 94,6 27,5 41 19,5 6,6 2482 www.uni.wroc.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
5 6 5 Nie brał udziału 8 10 8 87,3 26,5 39 14,5 7,3 1356 www.ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
6 10 9 7 7 7 11 86,35 21 39 19,75 6,6 2252 www.us.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
7 4 4 4 6 6 5 81,35 22,5 37 18,25 3,6 1529 www.uni.lodz.pl
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
8 9 11 11 13 13 10 81,2 25 35,5 14,5 6,2 1164 www.kul.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9 8 6 10 11 11 12 80 20 39 14,5 6,5 1356 www.umcs.pl
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
10 7 8 5 4 5 6 79,4 23 39,5 14,5 2,4 1077 www.uwb.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11 11 7 8 12 14 13 74,45 21,5 35,5 14,75 2,7 1000 www.uwm.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
12 13 13 13 10 9 9 73,35 18,5 34,5 17,75 2,6 1261 www.usz.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
13 14 14 14 14 15 15 72,1 21 35 12,5 3,6 614 www.uni.opole.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
14 12 10 12 13 12 14 70,9 18,5 33 13,5 5,9 1330 www.uksw.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
15 15 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału* 67,2 18 29,5 17,5 2,2 525 www.uz.zgora.pl
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
16 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 57,6 15,5 24,5 16 1,6 372 www.ujk.edu.pl
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
17 Nie brał udziału 15 15 15 16 16 57,25 17,5 23,5 11,75 4,5 1181 www.ur.edu.pl
Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
18 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 51,8 19 20,5 9,5 2,8 543 www.uek.krakow.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
19 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 47,6 18 13,5 14,5 1,6 138 www.uniwersytetradom.pl
Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej*
Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 46,25 16,5 14 15,75 nd 37 www.wojsko-polskie.pl
UCZELNIE NIEPUBLICZNE
Miejsce w rankingu w 2021 r. Poprzedni wynik Łączna liczba uzyskanych punktów Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu Łączna liczba studentów Strona www
2020 2019 2018 2017 2016 2015 Kadra Jakość i siła kształcenia Wymogi i jakość absolwentów Zdawanie studentów na aplikację
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
1 1 1 1 1 1 1 86,3 21,5 38,5 24,5 1,8 927 www.lazarski.pl
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2 2 2 2 3 2 2 79,95 22 39,5 16,25 2,2 1061 www.kozminski.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
3 6 5 8 Nie brała udziału Nie brała udziału Nie brała udziału 69,3 23,5 29,5 16 0,3 132 www.kpsw.edu.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
4 4 6 7 4 6 6 67,8 21 30,5 15 1,3 612 www.afm.edu.pl
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
5 7 7 5 6 7 7 64,9 21 29,5 14 0,4 325 www.humanitas.edu.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
6 5 4 6 7 5 5 62,35 15,5 29,5 14,75 2,6 547 www.swps.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
7 3 3 4 5 4 4 60,55 16,5 24,5 18,75 0,8 405 www.wsaib.pl
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu**
8 8 8 10 9 8 Nie brała udziału 49,25 14 16,5 18,25 0,5 386 www.prawowroclaw.edu.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie***
9 11 11 11 9 11 12 46,55 17 18 11,25 0,3 236 www.vizja.pl
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
10 9 10 12 Nie brała udziału 9 8 44,05 14 18 11,25 0,8 129 www.gwsh.pl
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu
11 12 12 13 11 13 9 35,25 10,5 12 11,25 1,5 217 www.wsus.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
12 10 9 9 8 12 10 31,75 12,5 12 7,25 0 195 www.wsb.pl/gdansk
Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie*
Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 51,75 12,5 21,5 17,75 nd 550 www.humanum.pl
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu*
Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 34 10,5 15,5 8 nd 15 www.eust.pl
*uczelnia nie ma zakończonego cyklu kształcenia i/lub nie została sklasyfikowana w rankingu
**do 1 XII 2017 r. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
***do 2018 r. uczelnia posługiwała się nazwą Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Jak powstał XV Ranking Wydziałów Prawa, czyli jak ocenialiśmy uczelnie

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 111 pkt w następujących kategoriach: kadra (maks. 29 pkt), jakość i warunki kształcenia (maks. 45,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (maks. 26,5 pkt) i do 10 pkt za zdawalność na aplikacje prawnicze.

W tej ostatniej kategorii szkoły wyższe podzieliliśmy na cztery grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2020 przystępujących do egzaminów na aplikacje:
  • pierwsza grupa: uczelnie z liczbą absolwentów powyżej 100 osób – zdawalność 100 proc. – 10 pkt;
  • druga grupa: uczelnie z liczbą absolwentów 38–97 osób – zdawalność 100 proc. – 5 pkt;
  • trzecia grupa: uczelnie z liczbą absolwentów 10–32 osób – zdawalność 100 proc. – 2,5 pkt;
  • czwarta grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 10 osób – zdawalność 100 proc. – 1,25 pkt.
Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę (29 pkt):
1) liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),
2) liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2018 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),
3) liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub je go pracowników w la tach 2018–2021 (maks. 3,5 pkt),
4) liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2018–2021 w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt),
5) liczbę publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2018–2021 w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
6) liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału ujętych w bazie Scopus w latach 2018–2021 w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
7) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2018 r. (maks. 1 pkt),
8) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2018 r. (maks. 3 pkt),
9) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2018 r. (maks. 4 pkt),
10) udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).
Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę (45,5 pkt):
1) możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),
2) możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),
3) liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 2 pkt),
4) możliwość udostępniania książek online (maks. 2 pkt),
5) liczbę książek w bibliotecznym zbiorze w wersji online przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 1 pkt)
6) liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),
7) dostęp do systemów informacji prawnej z domu (maks. 1 pkt),
8) liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),
9) funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),
10) obowiązkowość kliniki prawa (maks. 1 pkt),
11) funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),
12) funkcjonowanie klubu absolwenta (0,5 pkt),
13) funkcjonowanie biura karier (0,5 pkt),
14) liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),
15) wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2018–2021 (maks. 2,5 pkt),
16) liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział w latach 2018–2021 (maks. 3 pkt),
17) liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział w latach 2019–2021 (maks. 3,5 pkt),
18) liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),
19) liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt),
20) wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków) (maks. 2 pkt).
Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę (26,5 pkt):
1) liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),
2) obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),
3) liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),
4) obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),
5) umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),
6) monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),
7) aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),
8) aktualną posiadaną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (maks. 2 pkt),
9) możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),
10) liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
– prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),
– prawa karnego (maks. 0,25 pkt),
– prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),
– postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),
– postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),
– postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),
– prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),
11) liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
– prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),
– prawa karnego (maks. 0,75 pkt),
– prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),
– postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),
– postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),
– postępowania administracyjnego (0,75 pkt),
– prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt).
12) udział absolwentów w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).