"W sytuacji procesowej, w której funkcjonują dwa prawomocne postanowienia dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po tej samej osobie, spadkobiercy nie mogą w obrocie prawnym legitymować się jednoznacznym sądowym potwierdzeniem uprawień nabytych tytułem dziedziczenia" - podkreślono w informacji PK.

Sprawa dotyczyła postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 27 sierpnia 2002 r., w którym stwierdzono nabycie spadku po zmarłym teściu kobiety przez jej męża. Ponadto stwierdzono, iż spadek po zmarłym 14 września 1940 r. mężu, kobieta odziedziczyła na podstawie testamentu z 25 czerwca 1940 r.