Łatwiej uniknąć egzekucji
Problem jest ważki, bo choć w pandemicznym roku skuteczność egzekucji jest na bardzo dobrym poziomie, to wprowadzone w tym czasie zmiany przepisów za pomocą ustaw covidowych (w szczególności zakaz licytacji nieruchomości oraz zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę) dają nowe możliwości dłużnikom do unikania spłaty zobowiązań.