"Naczelna Rada Adwokacka informuje, że po weryfikacji zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz skrzynek e-mail w domenie adwokatura.pl, nie doszło do żadnych wycieków danych. Konta mailowe adwokatów oraz okręgowych rad adwokackich są bezpieczne.

Jak wskazał adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA, po otrzymaniu zgłoszenia o zamieszczonym w internecie ogłoszeniu o sprzedaży dostępu do loginów i haseł do skrzynek mailowych adwokatów i okręgowych rad adwokackich, zostały uruchomione odpowiednie procedury prewencyjne. Firmy obsługujące system informatyczny adwokatury oraz domenę adwokatura.pl, po szczegółowym sprawdzeniu sytuacji poinformowały NRA, że nie odnotowano żadnego naruszenia wskazującego na niepowołany dostęp do danych – dodał".