Posłowie poparli też drugą ważną poprawkę Senatu, która przedłuża termin obowiązywania tzw. uproszczonej restrukturyzacji z 30 czerwca 2021 r. na 30 listopada 2021 r. Zmienia ona tarczę antykryzysową 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Uproszczoną restrukturyzację – od 1 grudnia – zastąpić mają zmienione przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu. Jak pisaliśmy ostatnio, wobec tej nowej wersji uproszczonej restrukturyzacji formułowane są zarzuty, że umożliwi ona wyprowadzanie majątku przez dłużnika i stwarza niebezpieczeństwo zachwiania fundamentami postępowania układowego. Czekamy na odpowiedź MS w tej sprawie.