Posłowie poparli też drugą ważną poprawkę Senatu, która przedłuża termin obowiązywania tzw. uproszczonej restrukturyzacji z 30 czerwca 2021 r. na 30 listopada 2021 r. Zmienia ona tarczę antykryzysową 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Uproszczoną restrukturyzację – od 1 grudnia – zastąpić mają zmienione przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu. Jak pisaliśmy ostatnio, wobec tej nowej wersji uproszczonej restrukturyzacji formułowane są zarzuty, że umożliwi ona wyprowadzanie majątku przez dłużnika i stwarza niebezpieczeństwo zachwiania fundamentami postępowania układowego. Czekamy na odpowiedź MS w tej sprawie.
Senackie poprawki popierało Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest wnioskodawcą ustawy. Rekomendowała je także sejmowa komisja infrastruktury.
Jak już pisaliśmy, ich autorem był senator Aleksander Pociej (KO), przewodniczący senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. W rozmowie z DGP wyjaśniał on, że jego propozycje motywowane były licznymi prośbami m.in. z sądów obawiających się, że nie zdążą przeszkolić ludzi, by od lipca wdrożyć Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Z kolei MS wskazywało, że przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie postulowały też m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowa Administracja Skarbowa, które prosiły o wprowadzenie zautomatyzowanego, a nie manualnego przekazywania informacji do systemu.
Krajowy Rejestr Zadłużonych ma całkowicie zelektronizować obsługę spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przepisy o KRZ wdrożą do naszego prawa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Przewiduje ono, że państwa członkowskie mają ustanowić i prowadzić na swoim terytorium co najmniej jeden rejestr, w którym ogłasza się informację o postępowaniach upadłościowych.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta