Podczas wtorkowego posiedzenia połączonych składów Izby Cywilnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie doszło do porozumienia w sprawie treści uchwały dotyczącej zadośćuczynień za zerwane więzi rodzinne. Na rozstrzygnięcie zagadnienia będziemy musieli jeszcze poczekać. Ile? Tego na razie nie wiemy.

Przypomnijmy: 25 maja o godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie połączonych składów IC oraz IKNiSP SN. Sędziowie, na skutek wniesionego przez I prezes SN wniosku, mieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?”. Rozstrzygnięcie rozbieżności w takim składzie jest konieczne, ponieważ w kwestii przyznawania świadczeń jednolitości w orzecznictwie brakuje nawet na poziomie „siódemkowych” uchwał SN. Całkowicie przeciwstawne stanowiska w tych sprawach zajmowały w przeszłości właśnie te izby SN, które teraz miały wydać wspólną uchwałę.
Późnym wieczorem, po ponad ośmiu godzinach posiedzenia, na stronach SN został zamieszczony dość enigmatyczny komunikat, z którego wynika, że wysłuchano już referatów dwóch sędziów sprawozdawców (po jednym z każdej izby) i przeprowadzono dyskusję. Uznano także, że podjęcie uchwały jest konieczne, ale w wyniku głosowania jeden z jej projektów został odrzucony. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie – z komunikatu wynika jedynie, że I prezes SN wyznaczy je „w najbliższym czasie”.
Można jedynie spekulować, z jakiego powodu między sędziami najwyraźniej nie ma zgody w kwestii brzmienia uchwały. W Izbie Cywilnej jest 28 sędziów, w IKNiSP – 15. Mając na uwadze fakt, że obie izby zajmowały wcześniej całkowicie rozbieżne stanowiska w sprawie zadośćuczynień dla bliskich, można się spodziewać, że albo nie zgadzają się co do istoty uchwały, albo wątpliwości wzbudza samo ujęcie zagadnienia. Nie można też zapomnieć o tym, że IC jest zdominowana przez tzw. starych sędziów SN, a izba kontroli w całości obsadzona przez nowych, których status wciąż budzi wątpliwości. Rozstrzygnięcie musi zapaść większością głosów w obecności co najmniej 2/3 sędziów z każdej z izb.
W sprawie zadośćuczynień dla bliskich osób znajdujących się w stanach wegetatywnych w Sejmie procedowany jest także prezydencki projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Po ostatnim posiedzeniu został on skierowany do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.