Sejm odrzucił weto Senatu i zatwierdził nowelizację ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.

Wprowadza ona nowy sposób pobierania opłat za przejazd drogami płatnymi. Jak na ustawę o autostradach przystało, Sejm przyjął ją nadzwyczaj szybko ‒ siedem dni od momentu wniesienia, lecz to właśnie ten pośpiech był powodem odrzucenia ustawy przez Senat. Zdaniem izby wyższej nowe regulacje wywołają daleko idące skutki społeczne i ekonomiczne, dlatego należało w parlamencie poddać je wnikliwej analizie. Zwłaszcza że umożliwiają pobieranie opłat od samochodów osobowych na podstawie geolokalizacji (alternatywnie, bo możliwe będzie też wnoszenie opłat poprzez wykupienie e-biletu autostradowego).
Zmiana sposobu naliczania należnych sum (z radiowego na oparty na GPS) umożliwi likwidację bramek na autostradach i wnoszenie opłat w trybie tzw. wolnego przejazdu pod bramownicami; na razie na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA: Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4).