Zmiana warty we władzach samorządu rejentów. Nowym prezesem Krajowej Rady Notarialnej został Lech Borzemski. Zastąpił na stanowisku Mariusza Białeckiego, który kierował radą przez dwie poprzednie kadencje i kolejny raz z rzędu nie mógł się ubiegać o stanowisko. Kadencja prezesa trwa trzy lata.

Lech Borzemski prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu (rejent Białecki związany jest z izbą warszawską), w przeszłości, w latach 2009–2012, stał już na czele KRN. Szerszej publiczności jest znany jako „twarz” cyklicznie organizowanego dnia otwartego notariatu. W ostatnich latach to on jako koordynator akcji zachęcał w mediach do skorzystania z bezpłatnych porad, tłumacząc, dlaczego warto spotkać się z rejentem i np. zabezpieczyć swój majątek.
Notariat celebruje w tym roku 30-lecie swojego istnienia w odrodzonej formule. Jego ustrój ukształtowała ustawa – Prawo o notariacie uchwalona w 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.). Jednym z elementów obchodów była niedawna prezentacja okolicznościowego logotypu samorządu. Zaprojektował go znany grafik Andrzej Pągowski.