Eugene Regan (Irlandia) został ponownie wybrany na sędziego Trybunału Sprawiedliwości, a Athanasios Rantos (Grecja) został ponownie mianowany rzecznikiem generalnym TSUE.

Dimitrios Gratsias (Grecja) został wyznaczony na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości, a Nicholas Emiliou (Cypr) został mianowany rzecznikiem generalnym.

Dwóch sędziów i dwóch rzeczników generalnych TSUE zostało powołanych na kadencję rozpoczynającą się 7 października 2021 roku i kończącą się 6 października 2027 roku. Decyzja o mianowaniu wejdzie w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch sądów: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE.

Sędziowie i rzecznicy generalni są powoływani za wspólnym porozumieniem rządów państw członkowskich. Są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności. Aby zostać powołanym do Trybunału Sprawiedliwości, kandydaci muszą posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania w swoich krajach najwyższych stanowisk sędziowskich lub być prawnikami o uznanych kompetencjach. Aby mogli zostać powołani do Sądu, muszą posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania wysokich stanowisk sędziowskich.