W wyborach na prezesa NRA mec. Rosati pokonał czworo innych kandydatów - dotychczasowego prezesa Rady mec. Jacka Trelę oraz mec. Macieja Gutowskiego, mec. Joannę Parafianowicz i mec. Jarosława Szymańskiego.

Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co cztery lata. Udział w tegorocznym bierze ponad 330 delegatów reprezentujących 24 izby adwokackie. Jak poinformowano w komunikacie NRA na stronie adwokatura.pl mec. Rosati uzyskał 173 głosy delegatów.

Zjazd odbywa się w Bydgoszczy, ale - ze względu na pandemię - ma on formę zdalną. "Jest to najważniejsze wydarzenie w życiu samorządu adwokackiego" - zaznacza NRA. Ponadto tegoroczny zjazd został podzielony na dwie części – sprawozdawczo-wyborczą w marcu oraz wrześniową, na której delegaci mają przyjąć uchwały programowe "wytyczające kierunek działań adwokatury na najbliższe lata".

Reklama

Mec. Rosati - jak poinformowano - w 2006 r. rozpoczął aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r. w izbie warszawskiej. W działalność samorządu adwokackiego jest zaangażowany od 2012 r., początkowo jako członek komisji komunikacji społecznej NRA. Następnie od 2013 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego NRA.

"Od 25 listopada 2016 r. jest członkiem NRA. Uczestniczy w pracach komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. Pełni także funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych" - dodano w komunikacie.

Z kolei prezesem adwokackiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego został wybrany mec. Jacek Ziobrowski, rzecznikiem dyscyplinarnym adwokatury wybrano mec. Ewę Krasowską, zaś na przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej został wybrany mec. Sławomir Ciemny.