Niepokorni sędziowie, którzy krytykowali władzę i wątpliwe reformy, byli masowo aresztowani po nieudanej próbie zamachu stanu w 2016 r. Inną metodą karania krytycznych sędziów jest ich degradacja lub transfer w odległe miejsca kraju, często w regiony aktywne terrorystycznie.
Spotkało to sędziego Bilgena, który od 1979 r. zasiadał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Ankarze. W 2005 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wystawiło mu ocenę mierną i zaleciło przeniesienie go do sądu w innym mieście. W tym samym roku dekretem Krajowej Rady Sądownictwa został przeniesiony do sądu okręgowego, a następnie do rejonowego sądu administracyjnego w mieście Sivas. Bilgen próbował się odwoływać od decyzji, wskazując, że relokacja dotyczy miejsca odległego o 440 km od jego domu, co wpłynie na jego relacje rodzinne. Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi poinformowało, że przesunięcie związane jest z potrzebami kadrowymi.