Hasłem przewodnim 7. edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej “Forum Prawa Mediów Elektronicznych” będzie „Prawo nowych technologii w obliczu pandemii COVID – 19”. Od 12 do 14 kwietnia uczestnicy konferencji rozmawiać będą o tym jak, do niedawna teoretyczne rozwiązania - stały się w lockdownie remedium na kontynuowanie działalności.

Tematyka konferencji w dużej mierze została zdeterminowana przez pandemię COVID – 19 oraz jej wpływ na funkcjonowanie państwa i jego obywateli. Dotychczas dopuszczalne - jedynie teoretycznie rozwiązania - w jednej chwili stały się jedynym remedium na kontynuowanie działalności w obowiązującym lockdown’ie. Niemniej, nie można się oprzeć wrażeniu, że wybuch pandemii zintensyfikował rozważania i prace nad wdrożeniem technologicznych rozwiązań w wielu dziedzinach życia.

Konferencja ma na celu ich analizę, ocenę z perspektywy upływu czasu oraz wypracowanie miarodajnych postulatów, które mogłyby przyczynić się do efektywnej informatyzacji państwa, przy uwzględnieniu zagrożeń i ograniczeń wynikających z ustawodawstwa krajowego i unijnego. Podejmowaniu dyskusji w tym newralgicznym temacie, biorąc pod uwagę dynamikę postępu technologicznego i nieustannie powstających na styku prawa i inżynierii informacyjnych zagadnień, powinna towarzyszyć gruntowna analiza legislacji zarówno pod kątem de lege lata, jak i de lege ferenda.

Plan wydarzeń

Pierwszy dzień konferencji, 12 kwietnia, przeznaczamy na dyskusję o najbardziej palących problemach prawa nowych technologii z wyjątkowo praktycznej perspektywy, z uwzględnieniem stanowiska młodego pokolenia prawników. Tego dnia zaplanowano też wydarzenia towarzyszące: seminarium poświęcone zdalnym formom nauczania prawa oraz Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, podczas którego wystąpią młodzi adepci sztuki prawniczej (aplikanci, doktoranci i studenci).

W kolejnych dniach, 13 i 14 kwietnia, konferencja będzie prowadzona w ramach trzech paneli:

  • e-wymiar sprawiedliwości,
  • e-prywatność,
  • e-zdrowie

Każdy panel skupi wybitnych i cenionych specjalistów (zarówno teoretyków, jak i praktyków).

13 kwietnia br., po obradach zapraszamy na warsztat nt. wpływu pandemii COVID-19 na sądownictwo. Oprócz praktycznej prezentacji rozwiązań legislacyjnych zaproponujemy krótki instruktaż stosowania środków technicznych do udziału w e-rozprawie.

Konferencję zakończy warsztat o ochronie danych osobowych i prywatności w okresie pandemii COVID-19.

Niewątpliwym atutem Konferencji jest jej aktualny i atrakcyjny temat oraz możliwość wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami zarówno nauki, jak i praktyki, ale również młodym pokoleniem prawników, dzięki czemu konferencja ma charakter wielowymiarowy i pozwala spojrzeć na aktualne problemy z różnych perspektyw. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji, która z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19 odbędzie się w formie zdalnej.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na jego stronie internetowej (https://www.fpme.pl/) oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/xfpme

Gazetaprawna.pl objęła wydarzenie patronatem medialnym

Współorganizatorzy Konferencji:

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu,
  • Uniwersytet Opolski,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • spółka Currenda sp. z o.o.
  • Ośrodek Naukowo-Szkoleniowym przy Krajowej Radzie Komorniczej