Nam nie złamał. Jako autor i z adwokatem Piotrem Kardasem współautor zdecydowanej większości uchwał w obronie praworządności muszę uczciwie napisać: Naczelna Rada Adwokacka dała należyte świadectwo. Choć w oczach niektórych, przytaczając słowa ze sprawozdania kadencyjnego NRA, panowała „(…) dominacja w prezentowaniu stanowisk politycznych, które skutecznie utrudniają współpracę merytoryczną z organami decyzyjnymi na jakimkolwiek poziomie”, to uważam, że inaczej nie wolno było postąpić. Bo samorząd to coś więcej niż związek zawodowy, a walka o prawa i wolności obywatelskie to nie polityka, tylko obowiązek każdego adwokata.
Wiatr historii przyniósł nam także wirusa. COVID-19 zmienił nie tylko adwokacki świat. Rewolucja społeczna dotknęła wszystkich obszarów życia. Rewolucja cyfrowa w wymiarze sprawiedliwości przed nami. Tylko teraz możemy ułożyć system elektronicznego wymiaru sprawiedliwości tak, by służył społeczeństwu. Profesjonalny pełnomocnik powinien być liderem cyfryzacji. I nie ma na co czekać. Już dziś podejmujemy działania, by samorząd bezpłatnie udostępnił każdemu adwokatowi nowoczesną, bezpieczną i pojemną skrzynkę pocztową w domenie adwokatura.pl, z dodatkowymi przydatnymi usługami informatycznymi. Mamy sukces na skalę europejską – jako pierwszy w Unii nasz samorząd został uznany za organizację non profit, dzięki czemu koszty mogą być istotnie niższe. Jeśli projekt się powiedzie, naszym śladem pójdą pewnie inne samorządy adwokackie Europy. Jest o co się starać, bo na jesieni wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych.