Środowe rozstrzygnięcia, o których informował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, to kolejne z serii zapadłych w ostatnich miesiącach orzeczeń w sprawach skarg RPO na samorządowe uchwały w sprawach "ideologii LGBT". Rozstrzygnięcia różnych sądów administracyjnych w tych sprawach są rozbieżne - niektóre z uchwał zostały unieważnione, inne ze skarg zaś zostały odrzucone.

O postanowieniach lubelskiego WSA poinformowano na stronie internetowej sądu. Zapadły one na posiedzeniu niejawnym. "W obydwu sprawach zgłoszone zostały zdania odrębne" – przekazano. Jak zapowiedziano, "uzasadnienia tych postanowień z uzasadnieniami zdań odrębnych będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu w wersji zanonimizowanej w bazie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych".

"RPO nie zgadza się z postanowieniami WSA w Lublinie i zaskarży je do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - zapowiedziano w komunikacie Biura Rzecznika.

Reklama

Jak dodano odrzucając skargi, lubelski sąd "uznał, że uchwały nie zostały podjęte w sprawie z zakresu administracji publicznej, a tym samym nie mogą być przedmiotem kontroli sądu administracyjnego". RPO podkreślił jednocześnie, że WSA nie badał zasadności skarg pod względem merytorycznym. "Nie oceniał postawionych w skardze zarzutów, nie wypowiadał się na temat dyskryminującego charakteru uchwały i nie stwierdził, czy jest lub nie jest ona zgodna z prawem" - dodał Rzecznik.

Jednocześnie RPO przypomniał, że dotychczas po skargach Rzecznika unieważnione zostały cztery uchwały "anty-LGBT" organów samorządów. Chodzi o uchwały gmin Istebna, Klwów, Serniki i rady miejskiej w Osieku. O wniesieniu skarg kasacyjnych do NSA w niektórych z tych spraw informowała jesienią zeszłego roku Prokuratura Krajowa.

Z kolei - jak w środę na Twitterze napisał prezes "Ordo Iuris" mec. Jerzy Kwaśniewski - wraz z ostatnimi orzeczeniami WSA w Lublinie "to już 10 postanowień sądów potwierdzających legalność deklaracji sprzeciwu wobec ideologii LGBT". Zaskarżenia tych orzeczeń do NSA kieruje RPO.

Jedno z środowych postanowień dotyczyło wydarzeń z kwietnia 2019 r., gdy lubelski sejmik przyjął stanowisko wyrażające "sprzeciw wobec pojawiających się sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT". Wnieśli je pod obrady radni PiS, za stanowiskiem głosowała też część radnych opozycji. Radni zadeklarowali w nim m.in. obronę "naszej szkoły i rodziny" przed "rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami", brak zgody na wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz "instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. +latarników+)".

RPO domagał się stwierdzenia nieważności tej uchwały sejmiku bądź skierowanie pytania w sprawie jej zgodności z prawem unijnym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Według Rzecznika, sejmik przekroczył zakres swoich kompetencji, a jego uchwała stanowi próbę ingerencji – jak określił w uzasadnieniu skargi – "w kształtowanie powszechnego programu nauczania, a także w organizację szkół i placówek oświatowych".

Wiceprzewodniczący lubelskiego sejmiku Mieczysław Ryba (PiS) w zeszłym roku w odpowiedzi skrytykował RPO, który - jego zdaniem - "staje na gruncie obrony pewnej ideologii" i stara się "pośrednio zamknąć usta części samorządowców".