Powstaną dwa raporty na temat dieto-dniówek pobieranych przez członków Krajowej Rady Sądownictwa. O takiej decyzji prezydium KRS poinformował podczas wczorajszego posiedzenia Paweł Styrna, przewodniczący rady.

Przypomnijmy, pod koniec zeszłego roku DGP ujawnił, że część członków KRS znalazła sposób, aby pobierać podwójne diety wypłacane za pracę na rzecz rady. Nowatorski mechanizm był prosty: niektórzy, zamiast jak do tej pory pracować w komisjach działających w radzie w tych dniach, kiedy wypadają posiedzenia plenarne, zaczęli spotykać się w innych terminach. Przy tym w większości przypadków ich udział w komisji miał formę zdalną. Dzięki temu zamiast jednej diety były im wypłacane dwie – jedna za udział w posiedzeniu plenarnym, druga za udział w komisji.
Ostatecznie za ujawnienie mediom tego procederu oraz przekazanie do publicznej wiadomości kwot, jakich dorobili się na nim niektórzy członkowie rady, ze stanowiskiem przewodniczącego KRS musiał pożegnać się Leszek Mazur (oficjalnym powodem była utrata zaufania). Teraz okazuje się, że to jednak nie koniec tej historii.
– Prezydium zajęło się kwestią kserokopii kart pracy członków KRS i po analizie tej dokumentacji podjęło decyzję o opracowaniu dwóch raportów – poinformował sędzia Styrna.
Jeden ma zostać przygotowany przez komisję budżetową KRS. W tym zakresie mają być analizowane kwestie finansowe związane z wypłacaniem diety oraz to, czy podczas ich wypłacania nie zostały naruszone procedury.
Drugi raport ma przygotować sam przewodniczący KRS. Ten dokument z kolei ma dotyczyć organizacji i zwoływania posiedzeń zespołów oraz prowadzenia innych prac członków KRS na rzecz tego organu w 2020 r.
Jak zaznaczył przewodniczący Styrna, odpowiednie analizy i prace w celu sporządzenia raportów są już podejmowane.