I tu pojawia się problem. Kandydaci z najdalszych regionów mogą mieć kłopot z dotarciem na tak wczesną godzinę. Rozwiązaniem byłby przyjazd dzień wcześniej i nocleg w Krakowie, ale w związku z ograniczeniami epidemicznymi pokoje w hotelach można wynajmować tylko w ściśle określonych przypadkach. Wymienia je par. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316). W pkt 14 tego przepisu są zdający i inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.
Katarzyna Lenczowska-Soboń, rzecznik prasowy KSSiP, poinformowała DGP, że na wypadek przedłużenia zakazu prowadzenia usług hotelarskich na okres po 17 stycznia 2021 r. szkoła zwróciła się o utrzymanie w mocy wyżej wskazanego wyjątku od zakazu.
Wydaje się jednak, że to nie wystarczy, by kandydaci na aplikantów mogli wynająć pokój w hotelu.
– Egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską i prokuratorską nie można uznać za potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ani za egzamin końcowy, gdyż jest to tylko wstępna weryfikacja na aplikację, która ma sprawdzić, czy przystępująca do niego osoba spełnia wymogi konieczne do rozpoczęcia kształcenia w zawodzie. Egzamin ten nie potwierdza kwalifikacji zawodowych, o tym rozstrzygają przebieg aplikacji i egzamin końcowy – wskazuje radca prawny Piotr Pałka z kancelarii Derc Pałka.
Podkreśla, że par. 10 ust. 2 wskazanego rozporządzenia nie dopuszcza przyjmowania jako gości hotelowych osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację.
Problem nieścisłości przepisów dostrzegło także Ministerstwo Sprawiedliwości, które poinformowało DGP, że toczą się prace mające na celu wyłączenie ograniczenia prowadzenia usług hotelarskich dla osób przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, członków komisji konkursowych, zespołów nadzorujących, obserwatorów wyznaczonych przez ministra sprawiedliwości, Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz pracowników KSSiP zaangażowanych w organizację lub obsługę konkursu.
– Pracownicy KSSiP oraz członkowie komisji konkursowej mają możliwość zakwaterowania w Domu Aplikanta należącym do szkoły. Takiej możliwości nie przewidziano dla kandydatów podchodzących w czwartek do egzaminu (choć i tak zmieściłaby się tylko niewielka ich część) – wskazała Katarzyna Lenczowska-Soboń.
Jeśli więc przepisy nie zmienią się w ciągu najbliższych dni, mogą oni liczyć jedynie na korzystną interpretację obecnych regulacji przez właścicieli hoteli i przede wszystkim przez służby dokonujące w nich kontroli.