W przesłanym w piątek PAP piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego szef klubu KO Cezary Tomczyk zwraca uwagę, że prokuratorzy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia zostali włączeni do grupy szczepionych przeciw COVID-19 w ramach etapu pierwszego, czyli "przed pacjentami onkologicznymi czy osobami z niepełnosprawnościami".

"Wzywam Pana Premiera do natychmiastowej zmiany tych przepisów, polegającej na usunięciu tej grupy zawodowej z premiowanego miejsca w kolejności szczepień przeciwko Covid19 i zastąpienia jej grupami osób, które zdaniem niezależnych ekspertów, wirusologów, lekarzy, a także zgodnie z elementarnymi zasadami moralnymi wymagają zaszczepienia poza kolejnością" - pisze Tomczyk.

Według szefa klubu KO tak sformułowane przepisy to "ukłon w kierunku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, kosztem Polek i Polaków".

"Zawiązywanie politycznych sojuszy kosztem zdrowia i życia obywateli stanowi wyraz kierowania się czysto partykularnym interesem partyjnym oraz chęcią utrzymania władzy za wszelką cenę - co jako klub parlamentarny Koalicja Obywatelska stanowczo potępiamy" - pisze Tomczyk do premiera, zwracając się jeszcze raz o zmianę przepisów.

W rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znalazł się m.in. rozdział dotyczący szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Wyszczególniono w nim, w jakiej kolejności bedą szczepione osoby z różnych grup zawodowych czy wiekowych.

W ramach etapu pierwszego zaszczepieni mają zostać m.in. pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych i przebywające w domu pomocy społecznej, następnie osoby urodzone: nie później niż w 1941 r., w latach 1942-1951 i w latach 1952-1961.

Kolejne grupy to m.in. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego; nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami.

Ostatni w ramach etapu pierwszego mają być funkcjonariusze albo żołnierze m.in.: Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

25 stycznia mają ruszyć szczepienia osób z grupy pierwszej. W pierwszej kolejności mają być szczepieni seniorzy - od piątku jest możliwość umawiania na szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia, a od 22 stycznia seniorów powyżej 70. roku życia - 25 stycznia mają rozpocząć się szczepienia dla wszystkich powyżej 70. roku życia.