Korekty dotyczą zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad poszczególnych gremiów. Określają także tryb wyborów do organów izb adwokackich i adwokatury w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. W regulaminie przewidziano m.in. przeprowadzenie i określenie zasad przebiegu zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury w formie zdalnej bądź hybrydowej. Uchwała upoważniła też Naczelną Radę Adwokacką do określenia standardów bezpieczeństwa komunikacji w czasie, gdy nie można przeprowadzić zgromadzeń i zjazdu w formie sesji plenarnych.
– Krótko mówiąc, wprowadzono regulaminową regulację przeprowadzania zgromadzeń i zjazdu w czasie pandemii – mówi prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, kandydujący na stanowisko prezesa NRA. – W regulaminie przewidziano tryb zdalny z dwustronną komunikacją elektroniczną w czasie rzeczywistym i tryb hybrydowy, w którym obrady odbywają się częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie – wyjaśnia.
Adwokat dodaje jednak, że na zmiany te trzeba patrzeć w kontekście przyjętych w piątek przez parlament zmian w art. 14ha ustawy covidowej, które zniosły wymóg 50 proc. kworum dla uchwał podejmowanych zdalnie, ułatwiły powiadomienia i upoważniły NRA do zmiany regulaminu w czasie pandemii. Jeśli więc ustawa ta przejdzie przez Senat i zostanie podpisana przez prezydenta, to znikną największe zagrożenia prawne dla zgromadzeń przeprowadzanych przy użyciu elektronicznej komunikacji.
Zmiana wewnątrzsamorządowych regulacji była potrzebna, gdyż istniały wątpliwości co do dopuszczalności organizowania tego typu spotkań online. Co prawda ORA w Krakowie i we Wrocławiu przeprowadziły w październiku zgromadzenia w formie zdalnej bądź hybrydowej, ale inne izby, jak Warszawa czy Łódź, wolały wstrzymać się aż do ostatecznego rozwiania wszelkich obaw.
Początkowo adwokatura czekała na zmiany ustawowe, nad którymi pracę rozpoczęły się jeszcze we wrześniu. Jak jednak już pisaliśmy na łamach DGP, na dłuższy czas utknęły one w martwym punkcie i dopiero niedawno posłowie mieli okazję pochylić się nad projektem odpowiednich propozycji. Uchwalone przez Sejm 17 grudnia przepisy realizują postulaty adwokatury – tzn. pozwalają na organizację zgromadzeń izbowych i krajowego zjazdu bez wymogu obecności uprawnionych w tym samym miejscu, przewidują, że wybory i uchwały na nich podjęte będą ważne niezależnie od frekwencji oraz dają NRA uprawnienie do przygotowania odpowiednich zmian w regulaminie.
Nowe zasady przyjęte uchwałą zjazdu nadzwyczajnego są jednak szersze niż te ustawowe, gdyż pozwalają na prowadzenie zdalnych obrad nie tylko w czasie pandemii, ale też w innych sytuacjach, gdy nie można przeprowadzić zjazdu w formie tradycyjnej. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył się w trybie zdalnym. Zwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury zaplanowano na 19–21 marca 2021 r. (początkowo miał zostać przeprowadzony w listopadzie br., termin ten trzeba jednak było przesunąć). Maciej Gutowski podkreśla, że choć traktował NKZA jako test, czy można w takiej formie zorganizować także zwyczajny zjazd, to wolałby, żeby odbyło się to w formie stacjonarnej, gwarantującej bezpośredniość, dyskurs i wspólne wypracowanie rozwiązań.