A gdyby chodziło jej wyłącznie o przekaz informacyjny, to napis nie musiałby być tak duży i podświetlony. Mógłby także znajdować się na parterze budynku i mieć postać szyldu
TEZA O tym, czy informacja o firmie może być uznana za reklamę, świadczy cel jej rozpowszechniania.
STAN FAKTYCZNY W trakcie kontroli organy nadzoru budowlanego stwierdziły, że na budynku położonym na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków i na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej, na wysokości trzeciego piętra umieszczona została tablica zawierająca nazwę spółki.