Prawie co szósty Polak wierzy, że w ciągu dekady sztuczna inteligencja może zniszczyć ludzkość – tak wynika z badań Digital Poland o postawach Polaków wobec technologii.

Temat sztucznej inteligencji wzbudza w Polakach głównie zaciekawienie – wynika z raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0” przygotowanego na zlecenie fundacji Digital Poland. Ale aż 15 proc. z nas wierzy, że rozwój technologii to jedno z największych egzystencjalnych ryzyk.

Skąd się wzięła taka opinia? Teza o tym, że rozwijanie sztucznej inteligencji może doprowadzić do apokalipsy, to temat od dawna obecny w pop kulturze. Od niemal roku podbijają ją w wywiadach szefowie spółek technologicznych, takich jak OpenAI (autorzy ChatGPT) i część środowiska naukowego. Nie jest to jednak przejaw troski o ludzkość, raczej sposób na odsunięcie w czasie regulacji, które rozwiążą prawdziwe problemy z AI.

Chodzi m.in. o te związane z prawem autorskim, ochroną danych czy wyjaśnialnością jej działania.

Tymczasem dla badanych na zlecenie Digital Poland to te aspekty są kluczowe. Ankietowani chcieliby wiedzieć, czy AI jest dziś rozwijana z uwzględnieniem odpowiednich zasad etycznych i czy można jej zaufać. Najważniejsze, zdaniem ankietowanych, jest to, by człowiek sprawował nadzór nad rozwojem systemów AI, oraz zapewnienie prywatności danych. Co czwarta pytana osoba uznała za ważne także to, byśmy umieli wyjaśnić, dlaczego algorytm podjął taką, a nie inną decyzję, oraz żeby był odporny na błędy.

Co ciekawe, choć widzimy ryzyka związane z rozwojem AI, tylko 6 proc. ankietowanych przyznało, że nie zgadza się na używanie tej technologii przez organy państwowe. Jak wynika z raportu, duże znaczenie ma cel wykorzystania algorytmów. O ile bowiem chętnie zgodzimy się, by wspierały nas one w wypełnianiu urzędowych formularzy, o tyle nie pozwalamy, by podejmowały decyzje o kluczowych dla nas kwestiach, np. przyznaniu pomocy społecznej czy rekrutacji na studia. ©℗

ikona lupy />
Podejście do wykorzystania AI w życiu codziennym i pracy / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe