W porównaniu z poprzednimi latami rzadziej jesteśmy negatywnie nastawieni do cyfryzacji i nowych technologii. Z raportu Fundacji Digital Poland „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0” wynika, że o ile jeszcze przed pandemią prawie trzy czwarte społeczeństwa (71 proc.) było zdania, iż technologia tworzy sztuczny świat, o tyle teraz uważa tak tylko 55 proc. Z kolei pogląd, że korzystanie z nowych technologii prowadzi do ciężkich chorób, który wyrażał co czwarty badany - obecnie podtrzymuje 17 proc.
Coraz więcej jest też osób otwartych na nowe technologie - tzn. chętnie z nich korzystających i sięgających po nowinki. Otwarci stanowią obecnie 63 proc. społeczeństwa (w 2021 r. było ich 57 proc.), podczas gdy grupa zdystansowanych skurczyła się z 32 proc. do 27 proc. Z 11 do 10 proc. spadł odsetek największych sceptyków, tj. ostrożnych, twierdzących m.in., że nowe technologie są zbędne, a rozwój robotyki i sztucznej inteligencji to zagrożenie dla miejsc pracy.