W związku z przyszłoroczną zmianą związaną z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej rząd dopłaci do 100 zł do zakupu niezbędnego dekodera - wynika z projektu ustawy, o którym poinformowała Kancelaria Premiera.

Kancelaria przypomniała, że już w marcu przyszłego roku niektóre gospodarstwa domowe mogłyby utracić możliwość odbierania sygnału najpopularniejszych stacji. Ma to związek z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z obecnego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

Nowa telewizja cyfrowa to możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu (HD/UHD). Zmiana standardu wynika z konieczności przeznaczenia obecnie wykorzystywanych przez telewizję naziemną częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby rozwoju szybkiego internetu w całej Europie.

W Polsce wdrożenie nowego standardu odbędzie się etapowo. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

KPRM przekazała w czwartek, że w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowe przepisy mają pomóc właścicielom starszych odbiorników telewizyjnych w dostosowaniu się do zmian.

Kancelaria przypomniała, że w związku ze zmianą standardu nadawania dla części gospodarstw domowych – tych, które odbierają wyłącznie bezpłatną naziemną telewizję cyfrową (nie korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej), zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością wymiany telewizora na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego telewizora w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Dodano, że z badań wynika, że 2,27 mln gospodarstw nie jest jeszcze przystosowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński zwrócił uwagę, że zmiana rozdysponowania częstotliwości to duże wpływy do budżetu państwa - na poziomie 1,2 - 1,6 mld zł. "Część z tych środków chcemy przekazać na wsparcie gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je – w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera" - poinformował.

Kancelaria przekazała, że projektowana ustawa przewiduje, iż świadczenie na zakup dekodera, w ramach gospodarstwa domowego, będzie przysługiwać jednej osobie.

"Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie" - dodano.

Jak wyjaśniono wnioskowanie o świadczenie będzie bardzo proste, a wniosek będzie można złożyć w kilku formach: elektronicznej, tradycyjnej, wniosek będzie można też złożyć przez pełnomocnika - członka rodziny lub domownika.

"Po złożeniu wniosku - uprawniona osoba otrzyma dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera. Będzie go mogła zrealizować w jednym ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie. Dofinansowanie będzie jednorazowe, w wysokości do 100 zł. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r." - dodano.

Kancelaria przestrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami, którzy oferują sprzęt niezgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Cyfryzacji. "Ze względu na brak skuteczności działań opartych na współpracy z największymi platformami e-commerce zaproponowane zostały przepisy, które ukrócą proceder handlu urządzeniami niespełniającymi wymogów technicznych. W przypadku nieuczciwych sprzedawców - wprowadzają dotkliwe sankcje finansowe. Celem tych regulacji jest zapewnienie użytkownikom pełnych możliwości korzystania z nowych funkcjonalności telewizji naziemnej" - podsumowano. (PAP)

autor: Michał Boroń