Moskwa zamierza opodatkować usługi cyfrowe, jakie na terenie Federacji Rosyjskiej świadczą firmy zagraniczne – czyli przede wszystkim amerykańskie platformy jak Google i Facebook. Rząd ogłosił ten plan jako sposób na wzmocnienie swojego krajowego sektora technologicznego.
Szczegółów na razie nie ujawniono. Rządowy dokument informuje tylko o opodatkowaniu „dochodów spółek zagranicznych uzyskanych w wyniku interakcji z obywatelami rosyjskimi i wykorzystania danych na ich temat”. Dodaje, że zostaną przy tym uwzględnione rozwiązania wypracowane przez OECD – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie precyzuje jednak, w jakim zakresie.