Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez internetu, a więc bez dostępu do informacji, poczty elektronicznej, zakupów w sieci i szybkiej komunikacji. Internet, będąc synonimem innowacyjności i postępu, rozwija się na naszych oczach w tempie, które przekroczyło wszelkie oczekiwania – według prognoz raportu Cisco VNI Forecast możemy spodziewać się pięciokrotnego wzrostu ruchu IP w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2011–2016.
Operatorzy potwierdzają tę tendencję także na rynku polskim. W przypadku EXATEL średnia przepustowość, z jakiej korzystają klienci firmy, czyli duże i średnie przedsiębiorstwa, wzrosła na przestrzeni ostatniego roku o około 65 proc. W tym miejscu warto podkreślić, że mówimy o usłudze świadczonej w najwyższej jakości, z gwarancją pasma zarówno w łączu dostępowym, jak i w całej sieci operatora.
Fundamentem świadczenia wielu usług teleinformatycznych jest technologia o największych możliwościach rozbudowy – Internet Protocol (IP), która stanowi bazę do oferowania m.in. usług internetowych, nie tylko ułatwiających życie internautom, ale przede wszystkim stwarzających ogromne możliwości biznesowe.
By sprostać wymaganiom rynku związanym z dynamicznym rozwojem usług dostępu do internetu i transmisji danych, powszechną cyfryzacją treści oraz przesyłaniu coraz większych ilości informacji w coraz krótszym czasie, operatorzy stanęli przed koniecznością kompleksowej modernizacji swojej infrastruktury. Najwięksi z nich budują nowoczesne sieci światłowodowe w technologii IP over DWDM, bo tylko wysoka jakość i niezawodność sieci szkieletowej pozwala na oferowanie usług najbardziej wymagającym odbiorcom.
Należy zaznaczyć, że wymagania klientów są bardzo zróżnicowane. Umiejętność precyzyjnego określenia segmentu docelowego, oraz koncentracja na potrzebach klienta są kluczem do przygotowania dobrej oferty. Podczas gdy klienci indywidualni są przede wszystkim odbiorcami informacji zamieszczanych w internecie i mogą z powodzeniem korzystać ze stosunkowo niedrogich łączy niesymetrycznych, to w segmentach biznesowych będziemy mieć do czynienia z zupełnie inną sytuacją.
Jest wiele firm, dla których dostęp do sieci jest krytycznym elementem funkcjonowania, należą do nich operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług i zasobów internetowych czy operatorzy telewizji kablowych, którzy na bazie usługi Quality Internet budują własną ofertę. Operator świadczący usługę dostępu do internetu dla takich podmiotów musi zagwarantować klientowi dostęp do zasobów sieci o pełnej, określonej przepływności niezależnie od natężenia ruchu oraz dostęp symetryczny, gdy prędkość transmisji w sieci internet w obydwu kierunkach będzie identyczna i gwarantowana. Do grupy bardzo wymagających klientów korzystających z usług internetowych należą także instytucje zaufania publicznego oraz urzędy administracji publicznej, dla których prócz jakości i niezawodności dostępu do zasobów sieci ogromne znaczenie ma także bezpieczeństwo transmitowanych danych.
W przypadku firm wielooddziałowych zabezpieczeniami muszą być objęte wszystkie punkty styku sieci korporacyjnej z publiczną siecią internet. W tym przypadku rekomendowane jest rozważenie wdrożenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i traktowanie dostępu do internetu jak jednej z aplikacji wykorzystujących VPN. Rozwiązanie takie pozwala dołączyć całą organizację do internetu za pośrednictwem tylko jednego punktu styku, a jedno zcentralizowane połączenie z internetem to mniejsze koszty oraz lepsze zarządzanie posiadanym pasmem i bezpieczeństwem danych.

Zdzisław Nowak, prezes zarządu Exatel SA