ID Issuer autorstwa PWPW podbił rynki w 30 krajach

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest znana na rynku B2B i B2G (business to government) również jako dostawca, integrator i operator kompleksowych rozwiązań informatycznych, związanych z elektroniczną identyfikacją przedmiotów i osób. Oferuje systemy identyfikacji, kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych, integrację rozwiązań informatycznych, bezpieczne sieci, tworzenie systemów IT „pod klucz”, dedykowane systemy transakcyjne, a także usługi przetwarzanie danych.
Jednym z jej topowych rozwiązań okazał się system ID Issuer - rozwiązanie typu Track&Trace do śledzenia produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi. Wprowadzone dyrektywą unijną przepisy nakazują bowiem firmom tytoniowym znakowanie indywidualnym kodem każdej paczki papierosów tak, by możliwe było prześledzenie całego obrotu od produkcji poprzez dystrybucję aż po sprzedaż użytkownikowi końcowemu.
Innowacyjne rozwiązanie zastosowane przez PWPW w ID Issuer polega na możliwości drukowania wyjątkowo krótkich kodów, co w przypadku wielu milionów opakowań znakomicie skraca czas produkcji. To oraz jego niezawodność spowodowały, że do systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zarejestrowali się producenci z 30 krajów, w tym również tak wielkie firmy jak British American Tobacco czy Philip Morris. W pewnym momencie penetracja tego systemu w krajach UE sięgnęła 80 proc. mimo, że jest to jedno z droższych tego rodzaju rozwiązań na rynku. Spowodowało to nawet interwencję Komisji Europejskiej obawiającej się, czy polski system nie jest zagrożeniem dla konkurencyjności.
Możliwości ID Issuer nie ograniczają się jednak wyłącznie do zastosowań w branży tytoniowej, systemy Track&Trace mają bowiem wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa konsumentów. Korzystać może z nich przemysł farmaceutyczny, spożywczy, samochodowy czy zabawkarski, minimalizując skutki incydentów związanych z koniecznością wycofania wadliwych produktów. System umożliwia bowiem szybką identyfikację np. pojedynczych partii leków oraz maszyn i linii produkcyjnych, na których zostały wytworzone.
Oprócz poprawy bezpieczeństwa obrotu lekami system po odpowiednich modyfikacjach może też znakować, identyfikować i śledzić przesyłki kurierskie, co ma wielkie znaczenie dla utrzymania zaufania klientów. Z kolei w branży TSL (transport i logistyka) umożliwia śledzenie pojazdów i kontenerów ze specjalną zawartością, ułatwia zarządzanie zasobami magazynowymi oraz firmowymi flotami.
Rozwiązania informatyczne PWPW znane są więc przede wszystkim w biznesie. Stanowią również dokumenty podróży, gdyż dane zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego i paszportu biometrycznego są zgodne zgodnym z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO). To pokazuje, jak duże możliwości stwarzają dziś systemy cyfrowej identyfikacji tożsamości w różnych dziedzinach życia.