Znaczne oszczędności, dopasowanie do bieżących potrzeb oraz bezpieczeństwo to główne, ale niejedyne korzyści firm, które wdrożyły u siebie usługi chmurowe. Rynek chmur obliczeniowych rośnie w tempie dwucyfrowym, a wartość wszystkich tego typu usług w Polsce zbliży się w bieżącym roku do 1 mld zł.

Dla utrzymania swoich rynkowych pozycji firmy potrzebują niezawodnych narzędzi dla swoich pracowników. Coraz częściej niezbędne stają się specjalistyczne narzędzia IT. Komputery, oprogramowanie, serwery, duże strumienie danych i dokumentów. By cała machina IT pracowała w firmie efektywnie i bez awarii potrzebna jest najczęściej zewnętrzna opieka serwisowa albo własny specjalista bądź zespół wsparcia informatycznego. Koszty zakupu sprzętu, programów oraz serwisowania nie są małe. Licencje trzeba odnawiać. Awarie się zdarzają. Zakup sprzętu oraz oprogramowania to twarde koszty, które z czasem mogą okazać się nieefektywnie dopasowane do bieżących potrzeb firmy.
Jak można zredukować koszty IT, dopasować zasoby do potrzeb a zarazem wzmocnić bezpieczeństwo danych w firmie? Wariantem, który wdrażany jest w wielu firmach, jest zastosowanie usługi chmurowej.


- Na naszych oczach dokonuje się cyfrowa transformacja biznesu. Oznacza to szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii we wszystkich procesach przedsiębiorstw. Powszechnym trendem jest m.in. przenoszenie danych i systemów do chmury. - mówi Michał Ciemiński, dyrektor marketingu rynku biznesowego Orange Polska.

Usługa chmurowa to dopasowany do konkretnych potrzeb firmy zestaw narzędzi i zasobów IT, który łatwo da się modyfikować w zależności od zadań, którym mają sprostać. Chmury dzielimy na: prywatne (działa tylko wewnątrz danej firmy, nie jest publicznie dostępna) oraz publiczne (jest usługą oferowaną na podobnych zasadach różnym firmom). Gdy zaś część danych jest w chmurze prywatnej, a część w publicznej - wówczas mówimy o chmurze hybrydowej.

Reklama

Pakiety chmurowe występują w różnej postaci, np.:

  • IaaS, Infrastructure as a Service (z ang. infrastruktura jako usługa) - ten typ usługi chmurowej zapewnia firmie sprzęt oraz potrzebne oprogramowanie wraz z opieką serwisową. Przykładem tego typu usługi jest Integrated Computing;
  • PaaS, Platform as a Service (z ang. platforma jako usługa) - firma otrzymuje w tym wariancie wszystko, czego potrzebuje, by po zalogowaniu się do systemu otrzymać dostęp do powierzonych danych i potrzebnych narzędzi. Przykładem jest tu Flexible Engine.

Reklama

Uzupełniając swoje narzędzia IT o możliwości chmurowe firma zwiększa automatyzację procesów oraz poprawia bezpieczeństwo danych.

Ograniczenie kosztów IT sięga 30-40 proc.

Usługi chmurowe kupują w Polsce zarówno mikro, małe i średnie firmy (niemal połowa tego typu usług trafia właśnie do nich), jak i duże przedsiębiorstwa. Obecnie zaledwie co dziesiąta mała, polska firma korzysta z tego typu wsparcia – na Słowacji i w Czechach wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy.

- Na usługach chmurowych najbardziej mogą skorzystać firmy z branży IT, szczególnie te, które potrzebują infrastruktury lub platform na określony czas np. do zrealizowania konkretnego projektu. Kolejna grupa to firmy prowadzące biznes w internecie. Chmura jest bardzo pomocna także w przypadku przedsiębiorstw, które zaczynają dopiero działalność (w tym start-up’y) i nie mogą sobie pozwolić na zakup własnej infrastruktury. Osobna kategoria to organizacje w biznesie, w których występuje tymczasowe zapotrzebowanie na dodatkową moc obliczeniową (np. raportowanie kwartalne). - ocenia Michał Ciemiński.

Największą popularnością cieszą się w Polsce chmury hybrydowe łączące własne zaplecze informatyczne firmy z chmurą prywatną (nieco rzadziej publiczną).

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Decyzja o zastosowaniu rozwiązań chmurowych w firmie powinna być oczywiście poprzedzona pogłębioną analizą potrzeb. Co hamuje firmy przed wdrożeniem u siebie usługi chmurowej? Problematyczne dla dużych, polskich firm są przede wszystkim względy bezpieczeństwa danych. Dostawcy tego typu usług doskonale to wiedzą i przywiązują do tego dużą wagę:

- Orange wypracował przez lata wiele dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa. Korzystamy z centrum przetwarzania danych i infrastruktury fizycznej najwyższej jakości, zabezpieczonej przed awariami i brakiem zasilania. Nad bezpieczeństwem platformy czuwają działy bezpieczeństwa IT (security operations). Sieć Orange Polska jest pod stałym nadzorem wyspecjalizowanego zespołu CERT, jednego z najlepszych w kraju. - mówi Ciemiński.

Badania rynku są obiecujące. Z roku na rok spada liczba dużych firm w Polsce, które obawiają się integracji własnych zasobów IT z usługą chmurową (w 2016 – 69 proc., w 2018 – 50 proc.). Maleje też odsetek firm, które nie dostrzegają korzyści z wdrożenia chmury (w 2016 – 36 proc., w 2018 – 18 proc.).

Grono zatem przedsiębiorstw widzących w usługach chmurowych wiele istotnych korzyści sukcesywnie rośnie.

- Najważniejszych korzyści dla firm jest kilka. Po pierwsze oszczędności - płaci się tylko za wykorzystywane zasoby – w czasie kiedy są potrzebne i w potrzebnej ilości. Po drugie szybkość - szybciej budowany jest system w firmie, szybciej też można wprowadzać do niego zmiany, szybciej zrealizowane są nowe projekty IT. Po trzecie bezpieczeństwo – większa gwarancja ciągłości działania aplikacji, cyberbezpieczeństwo. Wreszcie kompetencje, czyli wsparcie profesjonalistów przy instalacji i korzystaniu z usługi a także przy zarządzaniu środowiskiem IT. Tak wysoki poziom kompetencji trudno pozyskać na polskim rynku. - przekonuje Ciemiński.