Rozwiązania w firmach oparte o internet rzeczy czy sztuczną inteligencję nie muszą oznaczać inwigilacji pracownika. Odpowiednie systemy mogą poinformować o złym stanie zdrowia lub ostrzec przed niebezpieczeństwem w miejscu pracy.

Wszechobecne czujniki, kamery, zdalny monitoring pracownika w miejscu pracy. To wszystko może powodować, że zatrudniony w nowoczesnej firmie może się czuć nieco osaczony przez pracodawcę. Jednak nowoczesne technologie nie muszą służyć szeroko rozumianej inwigilacji.

Jak wiemy praca na budowie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Dokładna analiza środowiska, jak na przykład informowanie o nagłych lub niebezpiecznych zdarzeniach w czasie rzeczywistym pomoże zminimalizować ryzyko wypadku. Co ważne tego typu technologie już funkcjonują w firmach.

Przykładem może być np. inteligentny kask firmy Cybercom zaprojektowany przy współpracy z Intelem, który na bieżąco sprawdza lokalizację pracownika i informuje, czy nie znajduje się on w pobliżu niebezpiecznych maszyn. Co więcej, dodatkowe elementy systemu umożliwiają monitoring maszyny znajdującej się na placu budowy. Kask z akcelerometrem informuje system w jakim miejscu przebywa pracownik, czy znajduje się w wyznaczonym dla niego obszarze oraz czy nie grozi mu niebezpieczeństwo.

W połączeniu z innym czujnikami (gazu, dymu, ognia) powiązanymi z systemem operator może wycofać pracownika jeśli dzieje się coś niebezpiecznego na długo zanim pracownik to spostrzeże. Tego typu rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w kopalniach, ale także w firmach produkujących niebezpieczne materiały, budowach, kanałach etc.

Warto też dodać, ze tego typu czujniki mogą być montowane nie tylko na kaskach, ale także kamizelkach czy innych elementach ubioru. Inteligentna kamizelka może monitorować stan zdrowia pracownika i jego czynności życiowe – a zatem operator może w przypadku otrzymaniu informacji do systemu o zasłabnięciu może zlokalizować pracownika, jak i wezwać służby medyczne.

Niewątpliwie przyszłość należy do internetu rzeczy. Wystarczy sobie wyobrazić, że lekarz posiadając historię leczenia ww. pracownika w wersji elektronicznej w powiązaniu z danymi wysyłanymi przez inteligentną kamizelkę jeszcze przed dotarciem do na miejsce zdarzenia mógłby przygotować się do ew. diagnozy.

Technologie tego typu mogą też zabezpieczać pracowników przed ew. zagrożeniami wynikającymi z użytkowania wszelkich maszyn. Czujniki zamontowane na urządzeniach mogą ostrzegać o nieplanowanych usterkach związanych z eksploatacją, nawet jeśli do przeglądu gwarancyjnego zostało wiele czasu.