Nie wszyscy dostawcy chmur obliczeniowych wdrażają jednakowe środki, dlatego też ważne jest, aby zrozumieć jak dużą staranność do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności ze standardami przywiązuje dostawca chmury publicznej, którego bierzesz pod uwagę.

Mit nr 1: Przedsiębiorstwa potrzebują tylko jednego dostawcy usług chmurowych

Przedsiębiorstwa mają różne potrzeby, jeśli chodzi o aplikacje w chmurze, analitykę danych, rozwój, zarządzanie i bezpieczeństwo. Przekonanie, że jedna chmura może spełnić wszystkie te różnorodne potrzeby jest po prostu brakiem kontaktu z rzeczywistością. O ile najłatwiej w to uwierzyć dla technologii SaaS (Software as a Service) ze względu na cechy wydajności i aplikacje biznesowe, to jest tak samo nieprawdziwe dla technologii IaaS (Infrastructure as a Service) i PaaS (Platform as a Service).

Różne grupy biznesowe mają różne potrzeby i często zwracają się do dwóch, a czasem trzech dostawców chmury, aby skorzystać ze zróżnicowanych możliwości.

Rozwiązania zarządzania Multi-cloud, a także otwarte narzędzia programistyczne i platformy, są dowodem, że unikamy obawy uzależnienia od jednego dostawcy zamiast zaspokojenia potrzeb TI i programistów do zarządzania aktualizacjami, monitorowania bezpieczeństwa w wielu chmurach i rozwijania aplikacji na platformie oraz przy wykorzystaniu narzędzi które preferują.

Mit nr 2: Bezpieczeństwo w chmurze jest bardziej narażone na ryzyka aniżeli we własnych systemach

Zasadniczo, utrzymanie cyberbezpieczeństwa polega na pozostawaniu kilku kroków przed hakerami. Dostawca chmury publicznej posiada środki inwestycyjne do wdrożenia i utrzymania najnowocześniejszych technologii zabezpieczeń oraz zatrudniania liderów w cyberbezpieczeństwie.

Dodatkowo, wraz z masową skalą chmury oraz szeroką obecnością geograficzną uzyskuje zdolność do szybkiego wykrywania nowych zagrożeń zanim zostaną one skutecznie wykorzystane.

Poza samym bezpieczeństwem, zapewnienie zgodności z regulacjami globalnymi, lokalnymi i przemysłowymi jest znaczącym obciążeniem dla poszczególnych spółek. Gdy zwracają się one do globalnego dostawcy chmury, dziedziczą certyfikaty zgodności i standardy pracy już wdrożone dla organizacji na całym świecie.

Zarówno w obszarze bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami, globalni dostawcy chmury publicznej są w stanie zainwestować ogromne ilości zasobów, które przekraczają to, co jakakolwiek indywidualna organizacja jest w stanie przeznaczyć.

Nie wszyscy dostawcy chmur obliczeniowych wdrażają jednakowe środki, dlatego też ważne jest, aby zrozumieć jak dużą staranność do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności ze standardami przywiązuje dostawca chmury publicznej, którego bierzesz pod uwagę.

Mit nr 3: Główną korzyścią z chmury publicznej jest bardziej efektywność aniżeli innowacyjność

Wykorzystanie infrastruktury chmury publicznej w modelu IaaS (Infrastructure as a Service), umożliwia redukcję kosztów i szybsze wdrażanie aplikacji, z możliwością błyskawicznego dopasowania się do w zasadzie nieograniczonej przepustowości infrastruktury.

Łatwo jest zobrazować korzyści ekonomii skali jakie przynosi scentralizowana chmura obliczeniowa. Ze względu na to, że model IaaS nadal przenosi niektóre z tradycyjnych metod zarządzania infrastrukturą IT i bezpieczeństwem, może ograniczać prędkość innowacji.

Usługi w ramach modelu PaaS (Platform as a Service) umożliwiają programistom skupienie się całkowicie na rozwoju aplikacji, a nie zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury. Pełne odblokowanie możliwości technologii chmur obliczeniowych oznacza jednoczesne użycie infrastruktury chmury oraz platformy usługowej. Korzystanie z modelu IaaS jest doskonałym pierwszym krokiem w adaptacji chmury, ale korzystanie z zarządzalnych usług w chmurze i bezserwerowych technologii obliczeniowych pozwala na większą innowacyjność, jak również produktywność programistów i pionów TI.

Usługi takie jak uczenie maszynowe, usług poznawcze, internet rzeczy, tworzenie aplikacji mobilnych, mikrousługi oraz funkcje sterowane zdarzeniami napędzają aktualne procesy innowacyjności i transformacji modeli biznesowych.

Mit nr 4: Chmura hybrydowa to połączenie chmur publicznych i prywatnych

Dla większości firm, chmura hybrydowa jest rzeczywistością, która ma pozostać niezmienna, a nie być po prostu stanem przejściowym.

Uznając, że chmura hybrydowa jest stanem równowagi a nie stanem przejściowym, nie może być ona jedynie połączeniem sieciowym między chmurami publicznymi i prywatnymi, lecz konsekwentnym doświadczeniem użytkownika końcowego, zarządzania i bezpieczeństwa TI oraz doświadczeniem w rozwoju aplikacji dla chmur publicznych i prywatnych.

Spójność chmury hybrydowej wykracza poza połączenia sieciowe oraz zdolności do przenoszenia maszyn wirtualnych, naprawdę dostarczając doświadczeń pionom TI, programistom i użytkownikom końcowym, które nie zmieniają się w zależności od lokalizacji aplikacji lub zasobu. Spójność chmury hybrydowej umożliwia równomierny rozwój wspólnego środowiska rozwoju aplikacji, zarządzania, wspólną tożsamość i bezpieczeństwo oraz bezproblemowe rozszerzanie istniejących aplikacji i infrastruktury do chmury.

Bez tej spójności, chmura hybrydowa oznaczałaby po prostu, że na dłuższą metę mamy do czynienia z dwoma
różnymi środowiskami.

Mit nr 5: Chmura publiczna prowadzi do uzależnienia od jednego dostawcy usług

Możliwości infrastruktury chmury oraz rozwoju aplikacji na ogół wspierają wszystkie platformy i języki oprogramowania. Historycznie rzecz biorąc, programiści byli przywiązani do poszczególnych języków kodowania dla konkretnych platform.

Wraz z szerokim wsparciem ze strony dostawców chmur obliczeniowych dla otwartych źródeł oprogramowania oraz częstego udostępniania przez nich kodów źródłowych ułatwione zostało zadanie budowania chmur, języków i systemów operacyjnych.

Programiści są coraz bliżej stanu umożliwiającego rozwój oprogramowania w języku jaki preferują oraz wdrażania na każdej platformie. Ponadto, technologia kontenerów wspierania przez dostawców chmur umożliwia przenoszenie aplikacji.

Mit nr 6: Rozwój chmur otwartych stanowi zagrożenie dla innowacji i własności intelektualnej

Jedną z wielkich zalet chmury jest tworzenie warunków do szybkiego testowania pomysłów. Ponieważ coraz więcej organizacji rozpoczyna rozwój aplikacji w chmurze, czują się one uprawnione do wyboru odpowiednich narzędzi i kodu, takiego, które umożliwi wykonanie zadania.

Coraz częściej ten kod pochodzi ze społeczności wspierających otwarte kody (open source). 9 na 10 respondentów (91 proc.) reprezentujących piony TI twierdzi, że dla uzyskania satysfakcji w pracy, ważne jest to, że pracują dla organizacji, która pozwala im korzystać z technologii otwartych kodów (źródło: IT Pro Cloud Survey).

Wybór projektów wykorzystujących otwarte kody to krok w kierunku zdobywania zaufania i szacunku deweloperów i ich klientów. Dostawcy chmury obliczeniowej muszą uwzględniać otwartość kodu jako kluczowy składnik własnych cykli rozwojowych, a także infrastruktury technicznej swoich klientów. Oznacza to poszukiwanie technologii, które mogą być rozwijane i utrzymywane we współpracy ze społecznością open source. Dostawcy powinni w sposób otwarty rozwijać oprogramowanie i współpracować ze społecznością open source, jednocześnie oferując regularne wsparcie dla projektów społecznych. Powinny oni również aktywnie uczestniczyć w projektach GitHub, przyczyniając się do ustanowienia standardów z organizacjami takimi jak The Linux Foundation, oraz angażując się ze społecznością open source na forach.

Źródło: Materiały prasowe Microsoft