Podczas marcowej konferencji Smart City Forum wskazano, że jednym ze wstępnych a zarazem kluczowych i generujących największe oszczędności etapów wdrożeń inteligentnych technologii w miastach jest oświetlenie. W Polsce już niektóre miasta się na nie zdecydowały. Co będzie nas czekać w przyszłości?

Jak twierdzi firma Philips w ciągu najbliższej dekady zarządzanie oświetleniem odegra kluczową rolę w tworzeniu inteligentnych miast i stanie się bazą do ich ewolucji. W przyszłości funkcją oświetlenia będzie nie tylko zapewnienie wydajnego energetycznie światła dobrej jakości, zwiększanie bezpieczeństwa i poprawa miejskiego krajobrazu. Będzie ono również częścią obejmującej całe miasto sieci zbierającej i dostarczającej dane z milionów urządzeń.

Firmy zajmujące się inteligentnym oświetleniem zgodnie oceniają, że w wprowadzając inteligentne rozwiązania do miejskiego systemu oświetleniowego można efektywnie ograniczyć koszty zużycia energii nawet o 70 proc.. Przykładem może być Szczecin, gdzie miasto wraz z Philips Lighting, wymieniło blisko 5 000 lamp w centrum na wydajne energetycznie oświetlenie LED. Przyniosło to oszczędność 1,5 mln złotych rocznie oraz redukcję emisji dwutlenku węgla o 2 700 ton w skali roku. Dodatkowo możliwość kontrolowania kąta nachylenia lamp wpływa na bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

Wskazane oszczędności możliwe są dzięki zwiększeniu kontroli nad lampami, a tym samym poprawieniu ich wydajności. Oświetlenie można dostosować zarówno do warunków pogodowych, jak i natężenia ruchu. Dużą zaletą jest również łatwość zarządzania systemem, a co za tym idzie redukcja kosztów jego utrzymania nawet do 90 – wskazuje tymczasem Huawei.

- Smart Lighting wpływa na efektywniejsze, oszczędniejsze i sprawniejsze zarządzanie miejskim oświetleniem. Ideą, która przyświeca nam w Huawei jest dostarczenie rozwiązań, które będą spełniać jednocześnie kilka funkcji. W przypadku inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem drogowym jest to sterowanie każdą pojedynczą lampą, monitorowanie statusu, aktualizacja oprogramowania oraz zakładanie różnych parametrów i scenariuszy oświetlenia, a także diagnozowanie i usuwanie problemów – mówił Jarosław Czerniawski z Huawei.

Jak to działa? Inteligentny system zarządzania oświetleniem drogowym bazujący na rozwiązaniach Huawei składa się z czterech elementów. Podstawą jest oprawa LED wyposażona w uniwersalne gniazdo NEMA, w którym instalowany jest specjalny sterownik. Kolejnym podzespołem jest inteligentna brama, która potrafi obsługiwać ruch z kilkuset sterowników umieszczonych na lampach. Sercem całego systemu i jego najważniejszym elementem jest kontroler, zaopatrzony w odpowiednie oprogramowanie.

Jaka czeka nas przyszłość?

Jak oceniają eksperci firmy Philips interaktywne przestrzenie publiczne powinny być opracowywane w odniesieniu do istniejących dróg oraz budynków historycznych, biorąc jednak pod uwagę wzrost jakości przestrzeni publicznej. Często rodzi to potrzebę zastosowania innowacyjnych rozwiązań takich jak interaktywne ulice, gdzie dynamiczne światła i efekty dźwiękowe są wykorzystywane do tworzenia realistycznego doświadczenia zachodzących zdarzeń dla odwiedzających miasto w pobliżu rejonu zdarzenia. Przyszłość inteligentnych miast zawiera się we wdrożeniu systemów oświetlenia opartego na technologii LED, zastosowaniu zaawansowanych systemów sterowania oświetleniem, oraz wdrożeniu zintegrowanej platformy zarządzania miastem. Philips wskazuje też na intereaktywne przestrzenie publiczne. Napływająca do miast ludność sprawi, że trzeba będzie zmierzyć się z brakiem miejsca. Rozwiązania tego problemu są dwa – jednym z nich jest tworzenie miejsc publicznych pod ziemią, gdzie dzięki specjalnym lampom LED można imitować światło dzienne, a dzięki przetwarzaniu danych pozycyjnych, kawę mogą podawać drony. Innym rozwiązaniem są inteligentne wieżowce, potrafiące zmieniać się w zależności od potrzeb.

Komentarz

Piotr Nowiński, Ekspert ds. Technologii Smart City, Philips Lighting Poland

Inteligentne oświetlenie doskonałym nośnikiem innych technologii Smart Cities.

Inteligentne Miasto to takie, które wykorzystuje możliwości współczesnej technologii by kompleksowo poprawiać jakość życia swoich mieszkańców. Gęste pokrycie przestrzeni miejskiej infrastrukturą oświetleniową czyni z niej doskonały, wręcz wymarzony nośnik do zbierania danych z różnego rodzaju urządzeń takich jak: pojazdy autonomiczne, inteligentne kosze na śmieci, przystanki, urządzenia pomiaru ruchu czy zanieczyszczeń. Zintegrowanie tego w jeden spójny system daje nieograniczoną liczbę możliwości. System oświetlenia staje się tu czymś w rodzaju systemu naczyń połączonych, który przekazuje dane punktu centralnego, gdzie informacje te są gromadzone i analizowane. Dlatego właśnie system oświetlenia odgrywa tak ważną rolę w tworzeniu Inteligentnych Miast.

Modernizacja oświetlenia mogłaby przenieść miasta na inny, wyższy poziom, umożliwiając powstawanie nowych usług, aplikacji. Co więcej, efekty modernizacji byłyby natychmiast widoczne dla mieszkańców, turystów czy sektora biznesowego. System oświetlenia ulic może spełniać wiele ról poza tradycyjnie przypisaną mu rolą emitowania światła. Dzięki czujnikom zintegrowanym w jeden spójny system może on gromadzić i przekazywać dane na temat praktycznie wszystkich aspektów miejskiego życia. Jest to rozwiązanie, które otwiera zupełnie nową erę.

Niestety, tempo modernizacji oświetlenia publicznego w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Barierą jest nie tylko kompleksowość i długofalowość realizacji projektu lub brak funduszy, ale też skomplikowana struktura właścicielska infrastruktury oświetleniowej.

Źródło: mat. pras. Smart City Forum, Philips, Huawei, własne

Oprac. T.J.