Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili nowe zasady gromadzenia i udostępniania danych na temat wynajmu krótkoterminowego, w tym rejestracji i identyfikacji gospodarzy, podał Parlament.

"Eurodeputowani i hiszpańska prezydencja Rady osiągnęli wstępne porozumienie dot. rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania danych w związku z usługami krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania (STR). Celem tej inicjatywy jest promowanie przejrzystej i odpowiedzialnej gospodarki platformowej w UE oraz informowanie o skutecznych politykach lokalnych" - czytamy w komunikacie.

W uzgodnionym tekście projektu rozporządzenia założono bezpłatną (lub za proporcjonalną opłatą) procedurę rejestracji online nieruchomości na wynajem krótkoterminowy w tych krajach UE, które tego wymagają. Po zakończeniu procedury gospodarze otrzymają numer rejestracyjny, który umożliwi im wynajęcie swojej nieruchomości. Odpowiednie organy będą znać tożsamość gospodarza i będą mogły zweryfikować jego dane.

Platformy internetowe będą musiały dopilnować, aby numer rejestracyjny gospodarza umożliwiał użytkownikom identyfikację nieruchomości w ogłoszeniu, a przekazywane informacje były wiarygodne i kompletne. Platformy będą musiały dołożyć "rozsądnych wysiłków", aby przeprowadzić wyrywkowe kontrole tych informacji. Właściwe organy mogą zawiesić numery rejestracyjne, zwrócić się do platform o usunięcie nielegalnych wpisów lub nałożyć kary na niezgodne platformy lub hosty.

Odnośnie przesyłania danych, państwa członkowskie mają utworzyć cyfrowy punkt wejścia, który będzie co miesiąc zbierał z platform dane na temat działalności gospodarza (np. konkretny adres, odpowiedni numer rejestracyjny, adres URL wpisu). Mniej uciążliwy system wprowadzono dla mikro i małych platform zawierających średnio 4250 wpisów lub mniej.

Dane te zostaną wykorzystane do opracowania statystyk, co umożliwi władzom publicznym lepszą ocenę sytuacji w terenie i ulepszenie usług turystycznych na swoim obszarze, podano w komunikacie.

Porozumienie będzie musiało zostać przyjęte przez Radę i Parlament, zanim stanie się prawem. Po jej wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na dostosowanie swoich systemów rejestracyjnych i stworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

PE przypomina, że rynek wynajmu krótkoterminowego w ostatnich latach gwałtownie wzrósł, głównie ze względu na pojawienie się i ekspansję setek platform internetowych, takich jak Airbnb, Booking, Expedia i TripAdvisor. Ten rodzaj zakwaterowania obejmuje około 1/4 całkowitej liczby obiektów zakwaterowania turystycznego w UE i oczekuje się, że odsetek ten będzie wzrastał.