Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w październiku br. spadła o 39,8% r/r i wyniosła 13 569, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 14,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zaś liczba mieszkań oddanych do użytkowania w październiku br. spadła o 1,4% r/r do 21 783, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,5%.

Budowa nowych mieszkań

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 44,4% r/r do 7 142 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 18%, podał także Urząd.

"Od stycznia do października 2022 r. rozpoczęto budowę 178,3 tys. mieszkań, tj. o 25,3% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 101 tys. mieszkań (o 28,3% mniej), a inwestorzy indywidualni 74,8 tys. (o 20,4% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2 563 mieszkań (wobec 4 153 w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec października 2022 roku w budowie pozostawało 860,9 tys. mieszkań, tj. o 2,3% mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał także GUS.

Mieszkania oddane do użytku

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 13 630 mieszkań, co oznacza spadek o 2,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,9%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych w okresie styczeń-październik 2022 roku oddano do użytkowania 188,8 tys. mieszkań, tj. 1,4% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 113 tys. mieszkań - o 1,7% więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 73,1 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,6% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 2 672 mieszkania (wobec 3 841 przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 17,6 mln m2, czyli o 1% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93 m2, podał także GUS.

(ISBnews)