Spytała o to właścicielka mieszkania, którego najemca miał zostać eksmitowany na podstawie wyroku sądu rejonowego. Sąd wstrzymał jednak eksmisję do czasu, aż najemca dostanie lokal socjalny. Miasto nie przedstawiło jednak oferty takiego lokalu, w związku z czym kobieta złożyła pozew o odszkodowanie na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.). Sąd rejonowy zasądził wypłatę takiego odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.
Wynajmująca uważała, że otrzymana przez nią kwota jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z PIT dla odszkodowania i zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Kobieta argumentowała, że w tym przypadku taką odrębną ustawą jest kodeks cywilny i jego art. 361–363 oraz art. 417 par. 1 i par. 2, do których z kolei odsyła art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów. Dodała, że otrzymane przez nią odszkodowanie mogłoby też korzystać z innego zwolnienia – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Przepis ten mówi o innych odszkodowaniach i zadośćuczynieniach przyznanych wyrokiem sądowym do wysokości zasądzonej kwoty.