Projekt określa też dopuszczalną gęstość zabudowy w przypadku takich domów. Ich liczba nie będzie mogła być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. W pierwotnej wersji dokumentu było to 1000 mkw. Korekta ma gwarantować, że małe domy będą powstawały wyłącznie w celach indywidualnych, nie zaś jako część wieloobiektowych osiedli.
To reakcja na – opisywane przez DGP – uwagi zgłoszone w toku konsultacji. Powszechnie wskazywano w nich na brak precyzji w zapisach dotyczących wielkości działki, na której będzie można zbudować taki dom. Przestrzegano, że skutkiem nowych regulacji może być tworzenie osiedli takich obiektów, zaś BCC wprost alarmowało o ryzyku powstawania slumsów.