Z uwagi na „pozytywny wydźwięk przygotowanego projektu” ZPP apeluje do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o „sprawne procedowanie tej inicjatywy oraz o jak najszybsze skierowanie jej do Sejmu celem dalszych prac legislacyjnych”.
Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na to, że zaprojektowane przepisy, które regulują dopuszczalność zabudowy w zależności od wielkości działki, są niejednoznaczne i mogą powodować wątpliwości interpretacyjne.