Pani minister, jakie są pani priorytety w obszarze mieszkalnictwa do końca kadencji przy założeniu, że zakończy się ona terminowo?
Celem polityki mieszkaniowej państwa jest wsparcie osób mniej zamożnych, które w rynkowych warunkach nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Służyć temu będzie kontynuacja i wdrażanie pakietu mieszkaniowego. Do tej pory udało nam się przeprowadzić przez parlament ustawę o SIM-ach, która przewiduje dofinansowanie do budownictwa czynszowego oraz komunalnego, a także ustawę „lokal za grunt”. W kolejce czeka projekt o społecznych agencjach najmu. Pracujemy też nad regulacją o kooperatywach mieszkaniowych, ale także nad finansowym wsparciem tych, którzy chcą nabyć mieszkanie. Rozwiązanie to pomoże osobom, które nie mają pieniędzy na własny wkład do kredytu, wkład do spółdzielni mieszkaniowej czy partycypację w budownictwie społecznym.