Publikowane kwartalnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych są podstawą do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego oraz maksymalnej ceny nieruchomości nabywanej w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Jak w ostatnim czasie zmieniały się wartości wskaźników dla miast?

Wartość publikowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej pozwala określić kwotę dofinansowania wkładu własnego przekazywanego w ramach programu: jest to odpowiednio 10 proc. dla bezdzietnych kredytobiorców oraz 15 proc. dla tych uczestników programu MdM, którzy mają przynajmniej jedno dziecko.

Inne

Wskaźnik kosztu odtworzenia określa także maksymalną cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej nieruchomości. W celu jej ustalenia wystarczy jedynie pomnożyć wartość wskaźnika przez współczynnik 1,1.

Dla każdego z województw co kwartał publikowane są trzy wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej. Jest to wskaźnik dla:

1) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;
2) gmin z nim sąsiadujących;
3) pozostałych gmin w województwie.

Zgodne z najnowszymi wartościami opublikowanymi dla III kwartału 2014 r., na największe dofinansowanie liczyć mogą mieszkańcy Warszawy, Poznania i Gdańska, dla których wskaźniki przeliczeniowe to odpowiednio: 5569,91 zł, 5370,00 zł, 4932,50 zł. Obecnie wskaźnik przeliczeniowych kosztów odtworzenia 1 m kw najniższy jest w Opolu, gdzie wynosi 3830 zł.

Najwięcej z 6319 zawartych od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku umów ze wsparciem programu MdM podpisano w województwie pomorskim. Województwo to, z 1099 kredytami, zdołało prześcignąć kolejne na liście województwo mazowieckie (1.017 umów) oraz wielkopolskie (978 umów).

Piotr Głowacki, portal RynekPierwotny.pl