Przedsiębiorca planujący zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą musi sprawdzić, czy nie jest ona obciążona długami i czy będzie mógł na niej realizować inwestycję zgodnie z zamierzeniami. Jeśli zdecyduje się na wynajem lokalu lub budynku, powinien w umowie zabezpieczyć swoje prawa.
Reklama
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nieposiadające własnego lokalu lub środków za zakup nieruchomości zazwyczaj decydują się na zawarcie umowy najmu. Ale takie umowy zawierają też duzi przedsiębiorcy, prowadzący działalność np. handlową lub usługową, którym zależy na dobrej lokalizacji. Firmy rozwijające swoją działalność częściej poszukują terenów pod kolejne inwestycje albo decydują się na zakup istniejących budynków, zmieniając ich przeznaczenie zgodnie z charakterem prowadzone biznesu.
Nieruchomość można nabyć na wolnym rynku albo od gminy lub Skarbu Państwa. Gdy właścicielem nieruchomości jest podmiot publiczny, obowiązują określone procedury przy jej nabyciu. Przedsiębiorca ma jednak gwarancję, że nie przejmie zobowiązań finansowych po poprzednim właścicielu. W ogłoszeniu o przetargu podawane są też informacje o sposobie zagospodarowania nieruchomości.

Nie zawsze przetarg

Zasadą jest przetarg organizowany w dwóch trybach: ustnym lub pisemnym. W przetargu ustnym decydujące znaczenie ma cena. W przetargu pisemnym poza ceną brane są pod uwagę również inne czynniki np. możliwość zagospodarowania terenów sąsiednich przez nabywcę, stworzenie przez niego nowych miejsc pracy. Zarówno przetarg pisemny, jak i ustny może ograniczać liczbę oferentów (np. do mieszkańców danej gminy lub przedsiębiorców w niej zarejestrowanych). Najczęściej jednak organizowany jest przetarg nieograniczony, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani.
Zdarza się, że w przetargu nie zostaje wyłoniony nabywca. W okresie nie krótszym niż 30 dni od dnia jego zamknięcia, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy przeprowadza się drugi przetarg. Cena wywoławcza może być wówczas obniżona. A jeśli i drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, organ organizujący przetarg w okresie od 30 dni do 6 miesięcy od jego zamknięcia może zbyć nieruchomość w drodze rokowań.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak korzystnie nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:
- Zagospodarowania terenu
- Długach na nieruchomości
- Istotnych postanowień
- Stanu technicznego
- Zgłoszenie do starosty