Deutsche Bank to jedyna instytucja w Polsce, której klienci nie mogą liczyć na obniżkę raty kredytu mieszkaniowego w wyniku spadku stóp procentowych. Zamiast tego bank skraca okres spłaty zadłużenia.
Większość kredytobiorców od kilku miesięcy odczuwa spadek obciążeń związanych z obsługą kredytów złotowych. To zasługa spadku stóp procentowych NBP. RPP od listopada 2012 r. już cztery razy obniżała stopy banku centralnego, łącznie o 1 pkt proc. Spadła także rynkowa stopa WIBOR, od której zależy oprocentowanie przeważającej części kredytów złotowych. To wpływa na wysokość rat. Jeżeli ktoś pod koniec sierpnia 2012 r. pożyczył 300 tys. zł na 30 lat, jego miesięczna rata wynosiła 1855 zł, przy założeniu marży banku na poziomie 1,3 proc. W grudniu dzięki spadkowi oprocentowania ta rata obniżyła się do 1759 zł, a dziś wynosi 1618 zł. Tymczasem kredytobiorcy z Deutsche Banku PBC wciąż oddają tyle samo, w momencie podpisywania umowy. Z tym że swój kredyt będą spłacać – jak wyliczają analitycy Domu Kredytowego Notus – aż o 7 lat krócej niż klienci konkurencji.
Dlaczego? Spłacając szybciej kapitał, od którego naliczane są odsetki, ostatecznie oddadzą bankowi mniej pieniędzy. – Zakładając, że warunki kredytowania nie zmienią się już do końca spłaty zadłużenia, klient, który posiada nasz przykładowy kredyt w Deutsche Banku PBC, odda mu ponad 206 tys. zł w odsetkach. W tym czasie osoby zapożyczone gdzie indziej, gdzie stosowany jest tradycyjny model dostosowywania wysokości raty do stóp procentowych, spłacą w odsetkach ponad 283 tys. zł – wylicza Michał Krajkowski, główny analityk Notusa. Jednocześnie bank poprawi sobie wynik, gdyż przy spadającym koszcie pieniądza na rynku uzyskuje wyższe przychody odsetkowe.
Reklama
Przedstawicielka Deutsche Banku podkreśla jednak, że w każdej chwili klient może zmienić zasady spłaty zadłużenia. – Jeżeli kredytobiorca przy spadku stóp procentowych chciałby obniżyć wysokość raty przy jednoczesnym utrzymaniu pierwotnego okresu kredytowania, może tego dokonać, podpisując aneks do umowy – zapewnia Katarzyna Wiszniewska z biura prasowego Deutsche Banku PBC. Będzie to kosztowało 250 zł.
Stosowana przez Deutsche Bank PBC reguła dotyczy także sytuacji, gdy stopy procentowe rosną. Wówczas nie rośnie rata, tylko przedłużany jest okres kredytowania.

316,3 mld zł wynosi wartość kredytów mieszkaniowych spłacanych przez Polaków

196 557 liczba kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w Polsce w ubiegłym roku

6,4 proc. średnie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w złotych