Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości w I kw. 2012 sięgnęła 728 mln euro, wynika z danych firmy Cushman & Wakefield.

„W pierwszym kwartale 2012 r. Polska nadal zajmowała dominującą pozycję w Europie Środkowej z wolumenem inwestycji na poziomie 728 mln euro, czyli nieznacznie wyższym niż w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Słabo na Węgrzech, Czechach, w Rumunii

Natomiast w Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech odnotowano niewielki poziom aktywności inwestycyjnej. Wartość inwestycji w Rumunii wzrosła do 99 mln euro – najwyższego poziomu od pierwszego kwartału 2011 r.

Jednak w tym okresie zawarto tylko 12 transakcji inwestycyjnych przy średniej kwartalnej w poprzednich 2 latach wynoszącej 28, co świadczy o niewielkiej aktywności inwestycyjnej w tym kraju.

Najwięcej inwestycji sektor handlowy

Nadal największym zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor handlowy, którego udział w łącznych obrotach wyniósł 47%, a następnie sektor biurowy i magazynowy z udziałem w łącznym wolumenie inwestycji na poziomie odpowiednio 40% i 12%" – czytamy w komunikacie.

Raport wskazuje, że zważywszy na niewielki poziom aktywności inwestycyjnej w pierwszym kwartale wolumen inwestycji w 2012 r. może wynieść 4,75 mld euro, czyli mniej niż w ubiegłym roku, w którym zainwestowano 6,1 mld euro. Odzwierciedla to trudności oraz koszty związane z pozyskiwaniem finansowania, jak również ograniczenie podaży produktów inwestycyjnych na niektórych rynkach takich jak Węgry.