Według 83 proc. badanych, Polska jest rynkiem atrakcyjnym do inwestowania w nieruchomości - wynika z raportu firmy konsultingowej Ernst & Young "European real estate assets investment indicator 2012".

53% uczestników badania Ernst & Young oceniło Polskę jako rynek atrakcyjny, a 30% jako bardzo atrakcyjny, zaś jedynie 6% uznało Polskę za mało atrakcyjną.

Wśród badanych rynków Polska i Rosja były jedynymi rynkami wschodzącymi, na których panuje tak wysoki optymizm co do perspektyw.

Dodatkowo odbicia w wolumenach transakcyjnych na rynku nieruchomości w 2012 roku spodziewa się 46% ankietowanych. Z kolei łącznie 45% nie oczekuje poprawy w tym względzie.

Inwestycje w nieruchomości chronią przed inflacją

Tymczasem 63% badanych oczekuje, że presja inflacyjnie wpłynie na inwestycje na rynku nieruchomości w Polsce w średnim terminie. Według raportu, rynek nieruchomości jest uznawany jako ochrona przed inflacją.

Z kolei aż 83% ankietowanych oczekuje, że kryzys w strefie euro zmniejszy aktywność inwestycyjną na polskim rynku nieruchomości. Spora grupa badanych wierzy, że polski rynek nieruchomości nie będzie miał wielkich problemów z finansowaniem inwestycji.

Nie będzie problemów z finansowaniem inwestycji

Aż 58% badanych oczekuje, że rynek nieruchomości będzie wspierany przez finansowanie hipoteczne w połączeniu z kapitałem własnym (commercial mortgage-backed securities). Polska jest najwyżej w tym zestawieniu ze wszystkich europejskich rynków, gdzie przeprowadzono badanie. Ponadto 53% badanych oczekuje, że rynek kapitałowy będzie nadal atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału dla sektora nieruchomościowego.

Podobnie 54% badanych oczekuje zwiększenia finansowania sektora ze strony firm ubezpieczeniowych. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się niechętnej postawy banków do finansowania inwestycji nieruchomościowych i oportunistycznego traktowania projektów.