Najprawdopodobniej już na przełomie stycznia i lutego 2021 r. część formalności budowlanych będzie można załatwiać, nie wychodząc z domu. Na możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przez internet inwestorzy poczekają jeszcze pół roku.
Cyfryzacja procesu budowlanego będzie możliwa dzięki modyfikacji prawa budowlanego. Zmiany są zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Sejm rozpatrzył właśnie poprawki senackie do tej nowelizacji i teraz trafi ona na biurko prezydenta do podpisu. Zgodnie z ustawą inwestorzy będą mogli wybierać, w jakiej formie chcą składać dokumenty: tak jak obecnie, czyli papierowej, czy też elektronicznej.
W tym drugim przypadku na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl zostanie udostępniony generator, za pomocą którego będzie można wypełnić wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie i załączyć do niego skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów. Kompletny wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie inwestor wyśle przez internet.
Pierwsze formularze online będą dostępne w ciągu 30 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Kolejne formularze, w tym przede wszystkim wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym pojawią się na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl nie wcześniej niż w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy.
Docelowo drogą elektroniczną będzie można wysłać m.in.: zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, o pozwolenie na budowę czy o wszczęcie postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, a także wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
Marek Wielgo ekspert GetHome