Termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste został przesunięty z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. Zasada ta nie dotyczy jednak wnoszenia opłaty przekształceniowej.

Przypomnijmy, że w pierwszej kolejności termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste został przesunięty na 30 czerwca 2020 r., a następnie, za pomocą tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0” ustalono go na 31 stycznia 2021 r. Nowy termin zapłaty dotyczy także osób, które otrzymały decyzję o wcześniejszym terminie zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste.

Warto zaznaczyć, że ponownemu przesunięciu nie podlega termin wniesienia opłaty przekształceniowej – w tym przypadku nadal obowiązuje termin 30 czerwca 2020 r.

Reklama

Pamiętajmy jednak, że przepisy nie nakładają obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej czy opłaty jednorazowej przed otrzymaniem zaświadczenia o przekształceniu lub informacji o wysokości opłaty jednorazowej.

Czy osoby, które nie otrzymały zaświadczenia we własność powinny zapłacić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależeć będzie ona bowiem od statusu danej nieruchomości. Jeśli chodzi o mieszkańców Warszawy, mogą oni sprawdzić, czy grunty uległy przekształceniu z mocy prawa na stronie http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/. Jeśli przekształcenie zostało dokonane, ale zaświadczenie do nas nie dotarło, nie trzeba płacić za użytkowanie wieczyste za 2020 rok, natomiast należy czekać na zaświadczenie i informację o wysokości opłaty jednorazowej.

Podstawa prawna

• art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).